Antropofóbia

Strach z ľudí alebo spoločnosti.


Radí sa medzi sociálne fóbie. Najčastejšie sa objavuje v Japonsku. Ľudia s touto fóbiou majú problém udržiavať očný kontakt s iným človekom. Mávajú pocit zahanbenia a červenajú sa. Býva diagnostikovaná ako chronická úzkostná porucha.

Častokrát majú pocit, že ich iní ľudia hodnotia. Čo majú oblečené ako rozprávajú ako sa správajú. Vo väčšine prípadov je to, ale iba ich vnútorné prežívanie. Takmer u každého človeka sa občas objaví nechuť stretávať sa s inými ľuďmi. Ide však o prechodný stav.

Príznaky sa odlišujú prípad od prípadu. Dá sa však pozorovať extrémna plachosť a hanblivosť. U niekoho nastupuje dýchavičnosť a pocit paniky.

Je pomerne zložité prekonať, zvládnuť túto fóbiu sám. Pre zmiernenie príznakov je možné užívať antidepresíva, tie však samotnú fóbiu nevyliečia.

Je mnoho terapeutov ktorí, sú ochotní pracovať, či už on-line, prostredníctvom emailu alebo cez telefón, ale liečba je dlhodobý proces, ktorý vyžaduje citlivý prístup.

Skvelé výsledky dosahuje kognitívno behaviorálna terapia, neurolingvistické programovanie, expozícia, atď.

Antropofóbia