Zoznam fóbií

A


 • Ablutofóbia – strach z oblečenia, alebo kúpania /ablutophobia/
 • Aeroakrofóbia - strach z otvorených vysokých miest /aeroacrophobia/
 • Aerofóbia – strach z lietania, alebo prúdiaceho vzduchu, alebo škodlivých látok vo vzduchu. /aerophobia/
 • Aeronausifóbia - strach zo zvracania  /aeronausiphobia/
 • Afefóbia – alebo aj haptefóbia, hafefóbia, afenfosmfóbia strach z dotykov /aphenphosmphobia/
 • Agateofóbia - strach zo zbláznenia sa /agateophobia/
 • Agliofóbia - strach z bolesti /agliophobia/
 • Agorafóbia – strach z otvorených priestranstiev /agoraphobia/
 • Agrafóbia-strach zo sexuálneho zneužívania. /agraphobia/
 • Agrizoofóbia – strach z divokých zvierat /agrizoophobia/
 • Agyiofóbia – strach z prechádzania cez cestu /agyiophobia/
 • Achluofóbia alebo aj Lygofóbia - strach z temnoty /achulophobia/
 • Aichmofóbia – strach z ihiel alebo špicatých predmetov. /aichmophobia/
 • Ailurofóbia – tiež aj gatofóbia, felinofóbia, elurofóbia, galeofóbia,  forma zoofobie, strach z mačiek /ailurophobia/
 • Akarofóbia– strach z hmyzu, bodnutia hmyzom, alebo aj zo svrbenia alebo z hmyzu, ktorý spôsobuje svrbenie. /acarophobia/
 • Akerofóbia – strach z kyslosti /acerophobia/
 • Akribofóbia – strach pisateľa, že napísal niečo nesprávne, či nevhodné /acribophobia/
 • Akrofóbia –  strach z výšky nebo hĺbky /acrophobia/
 • Akustikofóbia – strach z hluku /acousticophobia/
 • Akustofóbia – strach z mrakov /acustophobia/
 • Albuminurofóbia – strach z ochorenia obličiek. /albuminurophobia/
 • Alektorofóbia – forma zoofobie, strach zo sliepok /alectrorophobia/
 • Algofóbia – strach z bolesti, vlastnej ale aj cudzej /algophobia/
 • Alliumfóbia – strach z cesnaku /alliumphobia/
 • Allodoxafóbia – strach zo stanovísk. /allodoxaphobia/
 • Altofóbia – strach z výšok /altophobia/
 • Amatofóbia – strach z prachu /amathophobia/
 • Amaxofóbia – strach z dopravných prostriedkov, ale predovšetkým jazdy v nich /amaxophobia/
 • Ambulofóbia– strach z chôdze /ambulophobia/
 • Amerikanofóbia - strach z Ameriky 
 • Amnesifóbia-strach z amnézie /amnesiphobia/
 • Amychofóbia – strach z drápov, spárov, poškriabania /amychophobia/
 • Anablefóbia-strach vzhliadnuť, pozerať hore /anablephobia/
 • Anatidaefóbia – strach z toho, že sa na vás niekde, nejak pozerá kačka /anatidaephobia/
 • Ankraofóbia- tiež aj anemofóbia,  strach z vetra /ancraophobia/
 • Androfóbia – strach žien z mužov /adnrophobia/
 • Anemofóbia – strach z vetra /anemophobia/
 • Anginofóbia – strach z udusenia, alebo aj strach z angíny /anginophobia/
 • Anglofóbia – strach z Anglicka, anglickej kultúry, atď
 • Angrofóbia - strach z hnevu, alebo z niekoho kto sa hnevá /angrophobia/
 • Ankylofóbia - strach z nehybnosti kĺbu /ankylophobia/
 • Anthofóbia – strach z kvetov /anthrophobia/
 • Anthropofóbia - strach z ľudí, alebo spoločnosti /anthropophobia/
 • Antlofóbia – strach z povodní /antlophobia/
 • Antropofóbia – strach z ľudí /antropophobia/
 • Anuptafóbia – strach ostať slobodný, byť nezadaný /anuptaphobia/
 • Apeirofóbia – strach z nekonečna /apeirophobia/
 • Apifóbia – forma zoofobie, strach zo včiel /apiphobia/
 • Apotemnofóbia – strach z osôb s amputáciou /apotemnophobia/
 • Arachibutyrofóbia – strach z toho, že sa na horné podnebie úst prilepí arašidové maslo, prípadne z arašidového masla všeobecne /arachibutyrophobia/
 • Arachnofóbia– forma zoofobie, strach z pavúkov /arachnophobia/
 • Aritmofóbia - strach z čísiel /arithmophobia/
 • Arrhenfóbia – strach z ľudí /arrhenphobia/
 • Arsonfóbia – strach z ohňa /arsonphobia/
 • Asthenofóbia – strach z omdletia alebo slabosti /asthenophobia/
 • Astrofóbia – tiež aj keraunofóbia strach z prírodných úkazov, napríklad z búrky, blesku, hromu , hiez, nebeského priestoru, /astraphobia ,astrapophobia/
 • Asymmetrifóbia – strach z asymetrických vecí /asymmetriphobia/
 • Ataxiofóbia – strach z ataxie (svalová nekoordinovanosť) /ataxiophobia /
 • Ataxofóbia – strach z poruchy, chaosu, neporiadku  /ataxophobia/
 • Atefóbia – strach zo zničenia /atephobia/
 • Atelofóbia – strach z nedokonalosti /atelophobia/
 • Atefóbia – strach z krachu alebo zrúcaniny /atephobia/
 • Athazagorafóbia – strach zo zabúdania, alebo ingorovania /athazagoraphobia/
 • Atomosofóbia– strach z atómových výbuchov /atomosophobia/
 • Atychifóbia – strach z neúspechu /atychiphobia/
 • Aulofóbia  – strach z fláut /aulophobia/
 • Aurofóbia - strach zo zlata /aurophobia/
 • Aurorafóbia – strach z Polárnej žiary  /auroraphobia/
 • Autodysomofóbia – strach z jedinca, ​​ktorý zapácha /autodysomophobia/
 • Autofóbia – strach z osamelosti, alebo zo seba samého  /autophobia/
 • Automysofóbia - strach zo zašpinenia sa /automysophobia/
 • Aviafóbia – strach z lietania /aviaphobia/

B


 • Bacilofóbia – strach z bacilov, mikróbov či nákazy /bacilophobia/ 
 • Bakteriofóbia – strach z baktérií či nákazy /bacteriophobia/
 • Balistofóbia – strach zo striel a guliek /ballistophobia/
 • Barofóbia – strach z gravitácie, či atmosférického tlaku /barophobia/
 • Basifóbia – alebo aj basofóbia, strach z chôdze, neschopnosť stáť - obava z pádu/basophobia/
 • Batmofóbia – strach zo schodov, schodíšť /bathmophobia/
 • Bathofóbia - strach z hĺbky, alebo príkrych svahov /bathmophobia/
 • Batofóbia-strach z výšok, alebo byť v blízkosti vysokých budov /batophobia/
 • Batrachofóbia – strach z obojživelníkov /batrachophobia/
 • Batysiderodromofóbia – strach z podzemnej dráhy, metra /batysiderodromophobia/
 • Belonefóbia – tiež aj aichimofóbia, strach z ihly, alebo špendlíkov /belonephobia/
 • Bendofóbia – strach z práce vo fastfoode /bendophobia/
 • Bibliofóbia – strach z kníh /bibliophobia/
 • Blennofóbia – strach zo slizu  /blennophobia/
 • Bogyfóbia – strach zo strašiakov, strašidelných postavičiek  /bogyphobia/
·         Bolšefóbia– strach z boľševikov  /bolshephobia/
 • Botanofóbia – strach zo sadeníc, či rastlín /botanophobia/
 • Bromidrosifóbia  - alebo aj bromidrofóbia, strach z vône tela /bromidrosiphobia, bromidrophobia/
 • Brontofóbia– alebo aj brontegmofóbia, strach z hromu a blesku /brontophobia/
 • Bufonofóbia - strach z ropuchy Bufonophobia

C


 • Cacofóbia - strach zo zoškaredenia /cacophobia/
 • Cainofóbia - tiež aj cainotofóbia,  strach z novosti, nového /cainophobia, cainotophobia/
 • Caligynefóbia- strach z krásnych žien /caligynephobia/
 • Cardiofóbia- strach zo srdca /cardiophobia/
 • Carnofóbia  - strach z mäsa /carnophobia/
 • Catagelofóbia - strach byť zosmiešnený /catagelophobia/
 • Catapedafóbia- strach zo skákania z vysokých a nízkych miest, strach zoskočiť /catapedaphobia/
 • Cathisofóbia- strach zo sedenia /cathisophobia/
 • Catoptrofóbia - strach zo zrkadiel /catoptrophobia/
 • Cenotofóbia – strach z nových vecí, alebo nových myšlienok /cenophobia, centophobia/
 • Ceraunofóbia   - alebo tiež keraunofóbia, astrafóbia, astrapofóbia,  strach z hromu a blesku. /ceraunophobia, keraunophobia/
 • Cibofóbia – strach z jedla /cibophobia/
 • Cleithrofóbia  - alebo cleisiofóbia- strach z uzamknutia v uzavretom priestore /cleithrophobia,cleisiophobia/
 • Cleptofóbia- strach z krádeže, byť okradnutý /cleptophobia/
 • Climacofóbia - strach zo schodov, horolezectva, alebo pádu nadol /climacophobia/
 • Clinofóbia- strach ísť do postele /clinophobia/
 • Clithrofóbia  -  alebo cleithrofóbia  -strach z uzavretia, zatvorenia /clithrophobia, cleithrophobia/
 • Cnidofóbia-strach z bodnutia /cnidophobia/
 • Coimetrofóbia-strach z cintorínov /coimetrophobia/
 • Coitofóbia-strach z pohlavného styku /coitophobia/
 • Cometofóbia- strach z komét /cometophobia/
 • Consecotaleofóbia-strach z prútika /consecotaleophobia/
 • Contreltofóbia-strach zo sexuálneho zneužívanie /contreltophobia/
 • Coprastasofóbia- strach zo zápchy /coprastasophobia/
 • Coprofóbia-strach z výkalov /coprophobia/
 • Coulrofóbia – strach z klaunov
 • Counterfóbia-vyhľadávanie situácií ktoré spúšťajú , spôsobujú fóbie /counterphobia/
 • Cremnofóbia-strach z priepastí /cremnophobia/
 • Cryofóbia-strach z extrémneho chladu , ľadu alebo námrazy /cryophobia/
 • Crystallofóbia- strach z kryštálov alebo skla /crystallophobia/
 • Cyberofóbia – strach z pc a práce s nimi /cyberphobia/
 • Cyklofóbia – strach z jazdných kôl a jazde na nich /cyklophobia/
 • Cymofóbia  -  alebo Kymofóbia, strach z vln, alebo vlnivého pohybu /cymophobia,kymophobia/
 • Cynofóbia- alebo kynofóbia, strach zo psov, alebo besnoty /cynophobia/ 
 • Cypridofóbia - alebo Cyprifóbia,Cyprianofóbia,Cyprinofóbia, strach z prostitútok, nakazenia sa pohlavnou chorobou /cypridophobia, cypriphobia, cyprianophobia, cyprinophobia/

Damnofóbia
damnophobia
strach z VEČNÉHO ZATRATENIA či pekelných trestov

Decidofóbia
decidophobia
strach z ROZHODOVANIA

Decrescofóbia
decrescophobia
strach zo ZMENŠOVANIA SA VLASTNEJ POSTAVY

Defekalgesiofóbia
defecaloesiophobia
strach z BOLESTIVEJ STOLICE, bolestivých čriev

Deipnofóbia
deipnophobia
strach z JEDÁLNE, reštaurácie

Dementofóbia
dementophobia
strach zo ŠIALENSTVA

Demofóbia
demophobia
strach z ľudí, strach z DAVOV

Démonofóbia
demonophobia
Daemonofóbia
daemonophobia
strach z DÉMONOV, duchov, strašidiel

Dendrofóbia
dendrophobia
strach zo STROMOV

Dentofóbia
dentophobia
strach zo ZUBÁROV, stomatologických zákrov
odontofobia
Dentoskalpofóbia
strach zo ZUBNÝCH PÁRATOK

Dermatosiofóbia
dermatosiophobia
Dermatofóbia
dermatophobia
Dermatopatofóbia
dermatopathophobia
strach z OCHORENIA KOŽE, kožných lézií

Dextrofóbia
dextrophobia
strach z veci NAPRAVO od pozorovateľa

Diabetofóbia
diabetophobia
strach z CUKROVKY

Didaskaleinofóbia
didaskaleinophobia
strach zo ŠKOLY, ísť do školy

Dikofóbia
dikephobia
Dikefóbia
Dichefóbia
dichephobia
strach zo súdu, SPRAVODLIVOSTI

Dinofóbia
dinophobia
strach zo ZÁVRATE, alebo točenia hlavy

Diplofóbia
diplophobia
strach z DVOJITÉHO VIDENIA

Dipsofóbia
dipsophobia
strach z PITIA

Dipterofóbia
dipterophobia
strach z DVOJKRÍDLOVÉHO HMYZU

Dishabiliofóbia
dishabiliophobia
strach VYZLIECŤ SA pred niekým

Disposofóbia
disposophobia
strach VYHADZOVAŤ VECI, hromadenie

Domatofóbia
domatophobia
strach z BÝVANIA V DOME, strach z domov
eicofóbia, oikofóbia
Dorafóbia
doraphobia
Strach zo ZVIERACEJ KOŽUŠINY alebo kože

Doxofóbia
doxophobia
strach z VYPOČUTIA NÁZORU, alebo prijatia pochvaly

Dromofóbia
dromophobia
strach z ULÍC, strach z prechádzania cez cestu, strach z dopravných prostriedkov

Dutchfóbia
dutchphobia
strach z HOLANDSKA, holandskej kultúry

Dysmorfofóbia
dysmorphophobia
strach z DEFORMÁCIE, či vlastnej nepeknosti

Dysponderomorfofóbia
dysponderomorphophobia
strach z TELESNEJ DEFORMITY spôsobenej obezitou

Dystychifóbia
dystychiphobia
strach z NEHÔD

E
Efebifóbia   
ephebiphobia
Efebofóbia  
ephebophobia
strach z TEENAGEROV, násťročných

Efodiofóbia   
ephodiophobia
strach z PRÍPRAV NA CESTU

Eisotrofóbia
eisotrophobia  
strach zo ZRKADIEL, strach vidieť sám seba v zrkadle

Ekvinofóbia   
equinophobia
Equinofóbia
forma zoofóbie, strach z KONÍ
Hipophobia
Ekleziofóbia   
ecclesiophobia
strach z KOSTOLOV 

Ekofóbia  
ecophobia
Eikofóbia  
eicophobia
strach z DOMOVA, strach zo samoty v dome

Elektrofóbia  
electrophobia
strach z ELEKTRINY a elektrických spotrebičov

Eleutherofóbia
eleutherophobia
Eleuterofóbia  
strach zo SLOBODY 

Elurofóbia   
elurophobia
strach z MAČIEK

Emetofóbia   
emetophobia
strach zo ZVRACANIA

Enetofóbia  
enetophobia
strach z KOLÍKOV 

Enisofóbia   
enissophobia
Enissofóbia  
strach SPÁCHAŤ SMRTEĽNÝ HRIECH, alebo  strach z kritiky

Edonofóbia  
edonophobia
strach z FYZICKÉHO POTEŠENIA
Hedonophobia
Enoffóbia   
enofphobia
strach z ALKOHOLICKÝCH NÁPOJOV,
strach z vína
Oenophobia
Enochlofóbia   
enochlophobia
strach z DAVOV

Entomofóbia  
entomophobia
forma zoofóbie, strach z HMYZU 
Insectophobia
Eosofóbia  
eosophobia
strach z ÚSVITU
Phengofobia, Auroraphobia
Epistaxiofóbia   
epistaxiophobia
strach z NOSA

Epistemofóbia  
epistemophobia
strach z POZNANIA

Eremofóbia   
eremophobia
strach zo SAMOTY

Ereutofóbia   
ereuthrophobia
Erytrofóbia
erythrophobia
strach z ČERVENANIA sa

Ergasiofóbia   
ergasiophobia 
strach z PRÁCE, obava z toho, že  bude mať katastrofálne následky

Ergofóbia   
ergophobia
strach z jednania, KONANIA, práce 

Erotofóbia   
erotophobia
strach zo SEXU, alebo sexuálnych tém

Etalomichlofóbia  
etalomichlophobia
strach zo SMOGU

Eufóbia   
euphobia
strach z VYPOČUŤ SI DOBRÉ SPRÁVY

Eurofóbia   
europhobia
strach z EURÓPSKEJ ÚNIE nebo z Európy 

Eurotofóbia   
eurotophobia
strach zo ŽENSKÝCH GENITÁLIÍ 

Eutynofóbia   
eutynophobia
strach zo ZODPOVEDNOSTI

F
Fagofóbia
phagophobia 

strach z PREHĹTANIA, strach z jedla

Falakrofóbia  
falacrophobia
strach z PLEŠATOSTI

Fallofóbia  
phallofophobia
strach zo STOPORENIA PENISU

Fantomofóbia  
fantomophobia 

strach z PRÍZRAKOV

Farmakofóbia   
farmakophobia

strach z LIEKOV

Fasmofóbia  
phasmophobia
strach z DUCHOV

Febrifóbia   
febriphobia
Fibrifóbia  
fibriphobia
Fibriofóbia  
fibriophobia
strach z HORÚČKY

Felinofóbia   
felinophobia
strach z MAČIEK
ailurofobia, elurofobia, galeofobia, gatofobia
Filofóbia   
filophobia
strach ZAMILOVAŤ SA

Fobofóbia   
fobophobia
phobophobia
strach z vlastného STRACHU

Fonofóbia   
fonophobia
phonophobia
strach z KOKTANIA pri rozprávaní, prípadne všeobecne z vlastného hlasu, alebo zvukov

Fotofóbia   
fotophobia
strach zo SVETLA 
galofóbia  , galiofóbia  
Frankofóbia   
francophobia
strach z FRANCÚZOV

Frigofóbia   
frigophobia
strach z CHLADU alebo chladných vecí
chimafóbia  , cheimatofóbia  , psycchrofóbia  
Fronemofóbia   
frenemophobia
strach z PREMÝŠĽANIA

Ftizeofóbia   
ftizeophobia
strach z ochorenia na TBC

Fungofóbia   
fungophobia
strach z HÚB 

G
Galeofóbia  
galeophobia 
Gatofóbia  
gatophobia
strach z MAČIEK

Gallofóbia   
gallophobia
Galiofóbia  
galiophobia
strach z FRANCÚZSKA a francúzskej kultúry
Francophobia
Gamofóbia    
gamophobia

strach zo SVADBY, manželstva 

Gaumafóbia
gauimaphobia
Gauimafóbia  
geumaphobia,
Gaumofóbia  
geumophobia
strach z rôznych CHUTÍ 

Gefyrofóbia   
gefyrophobia 
strach z MOSTOV 

Geliofóbia   
geliophobia
strach zo SMIECHU

Geniofóbia   
geniophobia
strach z BRADY

Genofóbia    
genophobia
strach zo SEXU 

Genufóbia  
genuphobia

strach z KOLENA, vidieť koleno alebo sa dotknúť kolena

Geomelofóbia   
geomelophobia
strach zo ZEMIAKOV 

Gefyrofóbia
gephyrophobia 
Gefydrofóbia   
gephydrophobia
Gefysrofóbia  
gephysrophobia
strach z kríženia sa  MOSTOV

Geraskofóbia   
gerascophobia
Gerontofóbia  
gerontophobia 

strach zo STARNUTIA , alebo strach zo starých ľudí

Germanofóbia   
germanophobia
strach z NEMCOV 

Glosodetofóbia    
glosodetophobia
strach z DLHÝCH SLOV, alebo jazykolamov

Glossofóbia   
glossophobia
strach z ROZPRÁVANIA na verejnosti 

Gnomofóbia   
gnomophobia
strach z VEDCOV, vzdelancov

Gnosiofóbia   
gnosiophobia
strach z POZNANIA

Gonofóbia  
gonophobia
Strach z ROHOV BUDOV, alebo z toho že sa z rohu budovy niekto nečakane objaví

Grafofóbia  
graphophobia 


strach z PÍSANIA,  písma

Gripaviarofóbia    
gripaviarophobia
strach z VTÁČEJ CHRÍPKY

Gymnofóbia   
gymnophobia
Gimnofóbia  
gimnophobia
strach z NAHOTY
Nudophobia
Gynofóbia   
gynophobia
Gynefóbia  
gynephobia
strach mužov zo ŽIEN

H
Hadefóbia  
hadephobia
strach z PEKLA

Hagiofóbia  
hagiophobia
strach zo SVÄTÝCH, alebo svätých vecí

Hamartofóbia  
hamartophobia 
strach HREŠIŤ, alebo strach z omylov
Peccatophobia
Hamaxofóbia
hamaxophobia
strach z VOZIDIEL

Hafefóbia  
haphephobia
Haptefóbia  
haptephobia
strach z DOTYKU

Harpaxofóbia  
harpaxophobia
strach zo ZLODEJOV, byť vykradnutý

Hedofóbia  
hedonophobia
strach POCIŤOVAŤ RADOSŤ

Heliofóbia  
heliophobia
strach zo SLNEČNÉHO SVETLA

Hellenologofóbia  
hellenologophobia
strach z gréckych termínov, alebo VEDECKEJ TERMINOLÓGIE

Helmintofóbia
helminthophobia
forma zoofóbie, strach z NAPADNUTIA ČERVAMI

Hematofóbia
hematophobia 
Hemofóbia  
hemophobia
Hemafóbia  
hemaphobia


strach z KRVI

Heresyfóbia  
heresyphobia
Hereifóbia  
hereiophobia
strach z PROBLÉMOV, vybočiť z radu, porušiť oficiálnu doktrínu

Herpetofóbia  
herpetophobia
strach z HADOV, ležiacich plazivých vecí

Heterofóbia  
heterophobia
strach z OPAČNÉHO POHLAVIA
Sexophobia
Hexafóbia  
hexaphobia
strach z čísla 6

Hexakosioihexekontahexafóbia  
hexakosioihexekontahexaphobia
strach z čísla 666

Hierofóbia  
hierophobia
strach z POSVÄTNÝCH VECÍ, alebo kňazov

Hipopotomonstroseskvipedaliofóbia
hipopotomonstroseskvipedaliophobia
strach z DLHÝCH SLOV ,siahodlhých zhlukov písmen

Hippofóbia  
hippophobia
strach z KONÍ

Hobofóbia  
hobophobia
strach z TULÁKOV, alebo tiež popálenín
Obofobia
Hodofóbia  
hodophobia
strach z JAZDY po ceste

Hodosemofóbia  
hodosemophobia
strach z DOPRAVNÝCH ZNAČIEK

Homichlofóbia  
homichlophobia
strach z HMLY

Homilofóbia  
homilophobia
strach VEREJNE HOVORIŤ a byť za to káraný

Hominofóbia  
hominophobia
strach z ĽUDÍ, alebo strach z mužov

Homofóbia  
homophobia
strach z HOMOSEXUALITY alebo homosexuálne zameraných osôb 

Hoplofóbia   
hoplophobia
strach zo strelných ZBRANÍ

Hormefóbia  
hormephobia
strach zo ŠOKU

Hydrargyofóbia  
hydrargyophobia
Strach z teplomerov,  vecí , ktoré obsahujú ORTUŤ

Hydrofóbia  
hydrophobia
strach z VODY, kúpania

Hydrofobofóbia  
hydrophobophobia
strach z BESNOTY
KynofobiaIdrofobophobia
Hyelofóbia
hyelophobia  Hyalofóbia  
hyalophobia
strach zo SKLA
Hyalofobia Nelofobia Cristallofobia
Hygrofóbia  
hygrophobia
strach z KVAPALÍN, alebo vlhkosti

Hylefóbia  
hylephobia
Strach z MATERIALIZMU, alebo strach z epilepsie

Hylofóbia  
hylophobia
strach z LESA

Hypengyofóbia  
hypengyophobia
Hypegiafóbia  
hypegiaphobia
strach zo ZODPOVEDNOSTI

Hypnofóbia  
hypnophobia
strach zo SPÁNKU, alebo byť hypnotizovaný
Ipnofobia, Somnifobia
Hypsifóbia 
hypsiphobia
Hypsofóbia  
hypsophobia
strach z VÝŠOK a pádu z výšok
Altofobia
Ch
Chaetofóbia  
chaetophobia
strach z VLASOV

Cheimafóbia
cheimaphobia
Cheimatofóbia  
cheimatophobia
strach z CHLADU
Frigophobia
Psychophobia
Chemofóbia
chemophobia
strach z CHEMIKÁLIÍ, alebo  z práce s chemikáliami

Cherofóbia
cherophobia
strach z RADOSTI, veselosti

Chionofóbia
chionophobia 
strach zo SNEHU

Chiraptofóbia   
chiraptophobia
strach z CUDZÍCH DOTYKOV

Chirofóbia  
chirophobia
strach z RÚK

Chirofofóbia  
chiroptophobia
druh zoofóbie, strach z NETOPIEROV

Cholerofóbia  
cholerophobia
strach z HNEVU, alebo strach z cholery

Chorofóbia  
chorophobia
strach z TANCA

Chrematofóbia  
chrematophobia
Chremetofóbia  
chrometophobia
strach z PEŇAZÍ

Christianofóbia  
christianophobia
strach z KRESŤANOV a kresťanstva

Chromofóbia  
chromophobia
Chromatofóbia  
chromatophobia
Strach  z FARIEB

I
Iatrofóbia
iatrophobia
strach z LEKÁRSKEJ ORDINÁCIE, lekárov

Iktofóbia  
ictophobia
Ictofóbia  
strach z MOZGOVEJ MŔTVICE

Ideofóbia  
ideophobia
strach z MYŠLIENKY

Idrosofóbia  
idrosophobia
strach z POTENIA

Igrofóbia  
igrophobia
Strach z VLHKOSTI

Ichtyofóbia  
ichthyophobia
Ittiofóbia
druh zoofóbie, strach z RÝB

Ikonomechanofóbia  
iconomechanophobia
strach z FOTOAPARÁTU, fotografovania

Ilyngofóbia  
illyngophobia
strach zo ZÁVRATU alebo pocitu závratu pri pohľade nadol

Inkognitusakellofóbia  
incognitusacellophobia
strach z NEZNÁMYCH ČÍSIEL mobilných telefónov

Infarktofóbia  
infarktophobia
strach z INFARKTU, srdečnej mŕtvice

Insektofóbia  
insectophobia
strach z HMYZU

Iofóbia   
iophobia
strach z OTRAVY JEDLOM

Islamofóbia  
islamophobia
strach z MOSLIMOV, islamu

Isolofóbia  
isolophobia
strach zo SAMOTY

Isopterofóbia  
isopterophobia
strach z TERMITOV a hmyzu v dreve

Ithyfallofóbia  
ithyphallophobia
strach vidieť, PREMÝŠĽAŤ  O STOPORENOM PENISE

J
Japanofóbia  
japanophobia 
strach z JAPONCOV

Judeofóbia  
judeophobia
strach zo ŽIDOV a židovstva

K
Kainofóbia  
kainolophobia kainophobia
cainolophobia cainophobia
strach zo ZMIEN a všetkého nového

Kairofóbia  
kairophobia
cairophobia
strach zo ZMEŠKANIA SPRÁVNEJ PRÍLEŽITOSTI

Kakofóbia   
kakophobia
cacaphobia
strach z NEPEKNOSTI, škaredosti

Kakorrhafiofóbia  
kakorrhaphiophobia
cacorrhaphiophobia
strach z NEÚSPECHU alebo porážky
Atychifobia
Kakotechnofóbia  
kakotechnophobia
cacotechnophobia 
strach z NEMOTORNOSTI

Karcinofóbia   
Karcinophobia
carcinophobia

Kancerofóbia  
strach z RAKOVINY

Kardiofóbia  
kardiophobia
cardiophobia
strach z OCHORENIA SRDCA

Karnofóbia  
karnophobia
carnophobia
strach z MÄSA

Katagelofóbia  
katagelophobia
categelophobia
strach z VÝSMECHU

Katapedafóbia  
catapedaphobia
catapedaphobia
strach zo SKÁKANIA

Kathisofóbia  
kathisophobia
cathisophobia
strach zo sadania si, SEDIEŤ

Katotrofóbia  
catotrophobia
catotrophobia
strach z ROZBITÉHO ZRKADLA

Katsaridafóbia  
katsaridaphobia
catsaridaphobia
strach z ŠVÁBOV

Keirofóbia  
keirophobia
ceirophobia
strach zo STRIHANIA A HOLENIA

Kenofóbia  
kenophobia
cenophobia
strach z PRÁZDNYCH MIEST

Keraunofóbia  
ceraunophobia
keraunophobia
forma astrofóbie, strach z BÚROK A BLESKOV
Astraphobia Astrapophobia
Kinetofóbia  
Kinesofóbia  
Kinezofóbia  
Kinetophobia Kinesophobia
cinetophobia 
strach z POHYBU

Klaustrofóbia  
klautrophobia
claustrophobia
strach z UZATVORENÝCH PRIESTOROV

Kleptofóbia   
kleptophobia
cleptophobia
strach z OKRADNUTIA

Klimakofóbia  
klimakophobia
climakophobia
strach zo SCHODOV

Klimofóbia  
klimophobia
climophobia
strach zo ŠPLHANIA

Koinonifóbia  
koinoniphobia
coinoniphobia
strach z IZIEB

Kolpofóbia  
kolpophobia
colpophobia
strach z POHLAVNÝCH ORGÁNOV, a to najmä ženy

Koniofóbia  
koniophobia
coniophobia
strach z PRACHU
Amathophobia
Kopofóbia  
kopophobia
copophobia
strach z ÚNAVY

Koprofóbia  
koprophobia
coprophobia
strach z VLASTNÝCH VÝKALOV

Kosmikofóbia  
kosmikophobia
cosmikophobia
strach z KOZMICKÉHO JAVU

Koulrofóbia  
coulrophobia
koulrophobia
strach z KLAUNOV

Koumpounofóbia
koumpounophobia
coumpounophobia 
strach z GOMBÍKOV

Kremnofóbia  
kremnophobia
cremnophobia
strach z POHĽADU DO HĹBKY

Kruciverbofóbia
kruciverbophobia
cruciverbophobia  
strach z KRÍŽOVIEK

Kyberfóbia  
cyberphobia
kyberphobia
strach z POČÍTAČOV

Kyesofóbia
kyesophobia
cyesophobia 
strach z OTEHOTNENIA

Kymofóbia
kymophobia
cymophobia
strach z VĹN

Kynofóbia  
kynophobia
cynophobia
forma zoofóbie, strach zo PSOV

Kyfofóbia  
kyphophobia
cyphophobia
strach z PÁDU

L
Lachanofóbia   
lachanophobia
strach zo ZELENINY

Laliofóbia  
laliophobia
Lalofóbia  
lalophobia
strach z ROZPRÁVANIA

Leprafóbia  
lepraphobia
Leprofóbia  
leprophobia
strach z MALOMOCENSTVALeukofóbia  
leukophobia
strach z BIELEJ FARBY, alebo čohokoľvek bieleho

Levofóbia  
levophobia
strach z VECÍ NACHÁDZAJÚCICH SA NA ĽAVO od pozorovateľa

Ligyrofóbia  
ligyrophobia
strach z HLASNÝCH ZVUKOV

Lilafofóbia  
lilapsophobia
strach z TORNÁD a hurikánov

Limnofóbia  
limnophobia
strach z JAZIER

Linofóbia
linonophobia  
strach z REŤAZÍ, lana

Liticafóbia   
liticaphobia
Litikafóbia  
strach zo SÚDNYCH PROCESOV

Lockiofóbia  
lockiophobia
Lokkiofóbia  
strach z PÔRODU
Maieusiophobia Tocophobia
Logizomechanofóbia  
logizomechanophobia
strach z POČÍTAČOV, či práce na nich

Logofóbia  
logophobia
strach z vlastného ÚSTNEHO PREJAVU, často je sprevádzaná koktaním, strach zo slov
Verbofobia
Luifóbia  
luiphobia
strach zo SYFILISU

Lupinofóbia  
lupinophobia
forma zoofóbie, strach z VLKOV

Lutrafóbia  
lutraphobia
forma zoofóbie, strach z VYDER

Lygofóbia  
lygophobia
strach z TMY
Myctophobia Achluophobia
Scotophobia
Lykantrofóbia  
lykantrophobia
možná forma zoofóbie, jedinec sa bojí VLKOLAKOV, alebo premeny na vlkolaka

Lysofóbia  
lyssophobia
strach z BESNOTY, alebo zo zbláznenia sa

M
Macrofóbia  
macrophobia
Makrofóbia  
strach z DLHÉHO ČAKANIA

Mageirokofóbia  
mageirocophobia
strach z VARENIA

Maieusiofóbia  
maieusiophobia
strach z PÔRODU

Malaxofóbia  
malaxophobia
strach z HIER LÁSKY, bozkávania, maznania
Sarmassophobia
Maniafóbia
maniaphobia
Maniofóbia  
strach zo ZBLÁZNENIA SA, strach z psychického ochorenia

Mastigofóbia  
mastigophobia
strach z TRESTANIA, bitia
Poinephobia
Medomalakufóbia
medomalacuphobia 
Medomalacufóbia  
strach zo STRATY EREKCIE

Medorthofóbia  
medorthophobia
Medortofóbia  
strach zo STOPORENIA PENISU
Ithyphallophobia
Megalofóbia
megalophobia
strach z VEĽKÝCH VECÍ

Mechanofóbia   
mechanophobia
strach zo STROJOV

Melanchofóbia   
melanchophobia
strach z TICHA či prázdnoty

Melanofóbia  
melanophobia
strach z ČIERNEJ FARBY

Melissofóbia  
melissophobia
strach zo VČIEL

Melofóbia  
melophobia
strach z HUDBY

Meningitofóbia  
meningitophobia
strach z OCHORENIA MOZGU

Menofóbia  
menophobia
strach z MENŠTRUÁCIE

Merinthofóbia  
merinthophobia
strach BYŤ NIEKOMU ZAVIAZANÝ

Metallofóbia  
metallophobia
strach z KOVU

Metathesiofóbia  
metathesiophobia
strach zo ZMENY

Meteorofóbia  
meteorophobia
strach z METEORITOV

Metylfóbia  
methyphobia
Methyfóbia  
strach z Alkoholu

Metrofóbia  
metrophobia
Strach, alebo nenávisť POÉZIE

Mikrobofóbia  
microbiophobia
strach z MIKRÓBOV
Bacilofobie
Mikrofóbia  
microphobia
Mycrofóbia  
Mykrofóbia  
strach z MALÝCH VECÍ

Mirmecofóbia  
mirmecophobia
Myrmecofóbia  
myrmecophobia
Mirmekofóbia  
strach z MRAVCOV

Misofóbia
misophobia  
Mysofóbia  
mysophobia
Molysmofóbia  
molysmophobia
Molysomofóbia  
molysomophobia
strach z KONTAMINÁCIE nečistotami alebo, baktérií

Mnemofóbia  
mnemophobia
strach zo SPOMIENOK

Monofóbia   
monophobia
strach z OSAMELOSTI

Monopatofóbia  
monopathophobia
strach z URČITÉHO OCHORENIA

Motorfóbia  
motorphobia
strach z AUTOMOBILOV

Mottefóbia  
mottephobia
strach z NOČNEJ MORY

Musofóbia  
musophobia
Murifóbia muriphobia
Murofóbia
murophobia
forma zoofóbie, strach z MYŠÍ
Suriphobia
Mykofóbia  
mycophobia
strach alebo nechuť k HUBÁM

Myktofóbia  
myctophobia
strach z TMY

Mytofóbia  
mythophobia
strach z MÝTOV, legiend a vymyslených príbehov

Myxofóbia  
myxophobia
strach zo SLIZU
Blennophobia
N
Nebulafóbia   
nebulaphobia
strach z HMLY
Homichlophobia
Nekrofóbia  
necrophobia
strach zo SMRTI alebo mŕtvych tiel.

Nefo fóbia
nephophobia
strach z MRAKOV

Negrofóbia  
negrophobia
strach z ekvatoreálnych obyvateľov, ČERNOCHOV

Nelofóbia   
nelophobia
strach zo SKLA

Neofóbia  
neophobia
strach z hocičoho NOVÉHO

Neofarmafóbia
neopharmaphobia 
strach z nových LIEKOV

Nikefóbia  
strach z PORÁŽKY alebo víťazstva

Noctifóbia  
noctiphobia 
Niktofóbia  
Nyktofóbia  
Nyctofóbia  
strach z NOCI, tmy
Achluophobia
Acluophobia
Nomatofóbia  
nomatophobia
strach z MIEN

Nomofóbia   
nomophobia
strach zo straty či ODCUDZENIA MOBILNÉHO TELEFÓNU alebo strach zo straty mobilného signálu (strach z nedostupnosti, straty kontaktov s inými osobami, …)

Nosocomefóbia  
nosocomephobia
Nosokomefóbia  
strach z NEMOCNÍC

Nosofóbia  
nosophobia
Nosemafóbia  
nosemaphobia
strach z OCHORENIA, strach z ochorenia v nemocnici

Nostofóbia  
nostophobia 
strach ÍSŤ DOMOV

Novercafóbia  
novercaphobia
Noverkafóbia  
strach z NEVLASTNEJ MATKY

Nucleomitufóbia
nucleomituphobia
Nukleomitufóbia  

strach z nukleárnych – JADROVÝCH  ZBRANÍ

Nudofóbia  
nudophobia
strach z NAHOTY

Numerofóbia  
numerophobia
strach z ČÍSEL

Nyctohylofóbia  
nyctohylophobia
Nyktohylofóbia  

strach z tmavých zalesnených oblasti, LESOV v noci

O
Obesofóbia   
obesophobia
strach z PRIBERANIA na váhe
Pocrescophobia
Oktofóbia  
octophobia
strach z čísla 8

Odontofóbia  
odontophobia
strach zo ZUBÁRA alebo zubnej chirurgie

Odynofóbia  
odynophobia
Odynefóbia  
odynephobia
strach z BOLESTI
Algophobia
Oenofóbia  
oenophobia
strach z VÍNA

Ofidiofóbia   
ophidiophobia
forma zoofóbie, strach z HADOV
Ophidiophobia Snakephobia
Erpetophobia
Ochlofóbia  
ochlophobia
strach z DAVOV, zhromaždenia

Ochofóbia   
ochophobia
strach z VOZIDIEL

Oikofóbia  
oikophobia
strach z DOMÁCEHO PROSTREDIA, strach z domu
Domatophobia
Eicophobia
Olfaktofóbia  
olfactophobia
olfactofobia
Osmofóbia  
Osfresiofóbia  
osphresiofobia,
strach z PACHOV, vôni

Ombrofóbia  
ombrophobia
strach z DAŽĎA, alebo z toho, že bude pršať

Ommatofóbia   
ommatophobia
Ommetafóbia  
ommetaphobia
strach z POHĽADU DO OČÍ

Omfalofóbia  
omphalophobia
strach dotýkať sa PUPKU na bruchu

Oneirofóbia  
oneirogmophobia
strach z MOKRÝCH SNOV

Oneirofóbia  
oneirophobia
strach zo SNOV

Onomatofóbia   
onomatophobia
strach z vyslovenia, alebo vypočutia si určitého MENA, ČÍSLA, SLOVA

Oftalmofóbia  
ophthalmophobia
strach z POHĽADOV

Opiofóbia  
opiophobia
strach lekára PREDPÍSAŤ PACIENTOVI LIEKY PROTI BOLESTI

Optofóbia  
optophobia
strach OTVORIŤ OČI

Ornitofóbia  
ornithophobia
forma zoofóbie, strach z VTÁKOV

Orthofóbia
orthophobia
strach z MAJETKU

Ostrakonofóbia  
ostraconophobia
strach z KÔROVCOV

Ouranofóbia  
ouranophobia
strach z NEBA
Uranophobia
Oxyfóbia  
oxyphobia
strach z OSTRÝCH NÁSTROJOV

P
Pagofóbia  
pagophobia
strach z ĽADU, SNEHU, MRAZU, NÁMRAZY

Panofóbia  
panophobia
pantophobia

strach zo VŠETKÉHO

Pantofóbia  
panthophobia
Patofóbia  
pathophobia
strach z UTRPENIA A CHOROBY

Papafóbia   
papaphobia
strach z PÁPEŽA

Papillofóbia  
papillophobia 
strach z POPRSIA

Papirofóbia  
papyrophobia 
Papyrofóbia  
strach z PAPIERA

Parafóbia
paraphobia
Strach zo SEXUÁLNYCH PERVERZNOSTÍ

Paralipofóbia  
paralipophobia
strach zo ZANEDBANIA POVINNOSTI, alebo zodpovednosti

Paraskevidekatriafóbia  
paraskavedekatriaphobia
strach z piatku 13

Parazitofóbia
parasitophobia
Parassitofobia
strach z PARAZITOV

Pareunofóbia  
pareunophobia
strach z POHLAVNÉHO STYKU

Partenofóbia  
parthenophobia
strach z PANIEN a mladých dievčat

Parturifóbia  
parturiphobia
strach z PÔRODU

Parureza 
parureza
strach z MOČENIA pred ľuďmi

Patriofóbia   
patroiophobia
strach z DEDIČNOSTI

Pekatofóbia  
peccatophobia
Peccatofóbia  

strach z HRIECHOV, alebo imaginárnych zločinov

Pedikulofóbia  
pediculophobia
Fthiriofóbia
strach zo VŠÍ a zavšivenia
Phthiriophobia
Pediofóbia  
pediophobia
strach z HRAČIEK

Pedofóbia  
pedophobia
strach z DETÍ

Peirafóbia  
peiraphobia
strach zo SKÚŠKY, z verejného vystúpenia

Peladofóbia  
peladophobia
strach z PLEŠATÝCH ĽUDÍ

Pellagrofóbia  
pellagrophobia
Strach z ochorenia PELLAGRA (nedostatok vitamínov)

Peniafóbia  
peniaphobia
strach z CHUDOBY

Pentherafóbia  
pentheraphobia
Penterafóbia  
strach z MATERINSKEJ LÁSKY
Novercaphobia
Peristerofóbia  
peristerophobia
forma zoofóbie, strach z HOLUBOV

Ph - F
Fagofóbia  
Phagofóbia
phagophobia
strach PREHĹTAŤ, jesť alebo byť zjedený

Falakrofóbia  
Phalacrofóbia
phalacrophobia
strach z OPLEŠATENIA

Falofóbia  
Phallofóbia
phallophobia 
strach zo STOPORENIA PENISU

Farmakofóbia 
Pharmacofóbia  
pharmacophobia
strach z UŽÍVANIA LIEKOV

Fasmofóbia  
Phasmofóbia  
phasmophobia
strach  z DUCHOV

Fengofóbia  
Phengofóbia  
phengophobia
strach z DENNÉHO SVETLA A SLNKA

Filemafóbia 
philemaphobia Filematofóbia  
philematophobia
strach z BOZKÁVANIA

Filofóbia  
philophobia
strach zo SKLAMANIA SA V LÁSKE

Filosofóbia  
philosophobia
strach z FILOZOFIE

Fobofóbia 
phobophobia
strach z FÓBIÍ

Fonofóbia 
phonophobia
strach zo ZVUKOV, alebo vlastného hlasu, alebo hlasu z telefónu

Fotoaugliafóbia 
photoaugliaphobia
strach zo ZASVIETENIA SVETIEL do očí

Fotofóbia 
photophobia
strach zo SVETLA

Fronemofóbia
phronemophobia
Psychofóbia
psychophobia  
strach z MYSLENIA

Fthisiofóbia
phthisiophobia
strach z TBC

Pirofóbia  
Pirophobia
Pyrofóbia  
Pyrophobia
strach z OHŇA

Placofóbia  
placophobia
strach z HROBOV, náhrobných kameňov

Plutofóbia  
plutophobia
strach z BOHATSTVA

Pluviofóbia
pluviophobia
strach z DAŽĎA

Plytomechanofóbia  
plytomechanophobia
strach z PRAČIEK

Pneumatifóbia  
pneumatiphobia
strach z DUCHOV

Pnigofóbia
pnigophoba
Pnigefóbia  
pnigerophobia
strach z UDUSENIA, alebo dusiť sa

Pocrescofóbia
pocrescophobia 
Pokreskofóbia  
strach z PRIBERANIA na váhe
Obesophobia
Pogonofóbia  
pogonophobia
strach z FÚZOV

Poinefóbia  
poinephobia
strach z TRESTU

Polifóbia  
poliphobia
Polyfóbia  
polyphobia
strach z veľa vecí, SÚBOR FÓBIÍ

Poliosofóbia  
poliosophobia
strach z NAKAZENIA SA DETSKOU OBRNOU

Politikofóbia  
politicophobia
strach, až abnormálna nechuť z POLITIKOV

Ponofóbia  
ponophobia
strach z PREPRACOVANIA, alebo bolesti

Porfyrofóbia  
porphyrophobia
strach z FIALOVEJ FARBY

Postokalyptrofóbia  
postokalyptrophobia
strach z KONDÓMOV

Potamofóbia  
potamophobia
strach z TEČÚCEJ VODY

Potofóbia  
potophobia
strach z ALKOHOLU
Methyphobia
Primeisodofóbia  
primeisodophobia
strach z POHLAVNÉHO STYKU

Proctofóbia  
proctophobia
Proktofóbia  
strach z OCHORENIA KONEČNÍKA
Rectophobia
Prosofóbia  
prosophobia
strach z POKROKU

Psellismofóbia
psellismophobia
strach zo ZAJAKAVOSTI

Pseudofóbia  
pseudophobia
strach z KLAMSTVA , pristihnutiu pri klamstve

Psychrofóbia   
psychrophobia
strach z CHLADU

Pteromechanofóbia   
pteromerhanophobia
strach z LIETADIEL

Pteronofóbia   
pteronophobia
strach zo ŠTEKLENIA PERÍM

Pupafóbia   
pupaphobia
strach z BÁBIK

Pyrexiofóbia  
pyrexiophobia
strach z HORÚČKY

Q
Queimofóbia   
queimophobia
strach z BÚROK a iných meteorologických javov

Quemofóbia   
quemophobia
strach z dotyku CHEMIKÁLIE

Quenofóbia   
quenophobia
strach z PROSTREDIA, ktoré vyvolávajú osamelosť

Queraunofóbia   
queraunophobia
strach z BLESKU A HROMU

Quinofóbia   
quinophobia
strach zo BESNOTY

R
Rabdofóbia   
rhabdophobia
strach z TRSTENICE, alebo kúzelníckej paličky

Radiofóbia  
radiophobia
strach z RÁDIOAKTIVITY a röntgenových vĺn, x-lúčov

Ranidafóbia   
ranidaphobia
forma zoofóbie, strach zo ŽIAB

Rektofóbia  
rectophobia
strach z OCHORENIA KONEČNÍKA
Proctophobia
Rhypofóbia
rhypophobia
strach z VYPRÁZDŇOVANIA SA

Rhytifóbia  
rhytiphobia
strach z VRÁSOK

Romofóbia  
romophobia
strach z RÓMOV

Rupofóbia   
rupophobia
strach zo ŠPINY

Russofóbia   
russophobia
strach z RUSOV

S
Samhainofóbia  
samhainophobia
strach z HALLOWEENU
Malaxophobia
Sarmassofóbia  
sarmassophobia
strach z HIER LÁSKY : bozkávania, maznania,...

Satanofóbia  
satanophobia
strach zo SATANA

Skabiofóbia  
scabiophobia
Skolionofóbia  
scolionophobia
strach zo SVRABU

Skatofóbia  
scatophobia
strach z VÝKALOV

Skelerofóbia  
scelerophibia
strach zo ZLÝCH ĽUDÍ, strach zo zlých mužov (napr. zlodejov)

Skiofóbia  
sciophobia
Skiafóbia  
sciaphobia
strach z TIEŇOV

Skolecifóbia  
scoleciphobia
strach z ČERVOV

Skolionofóbia  
scolionophobia
strach zo ŠKOLY

Skopofóbia 
scopophobia
Skoptofóbia  
scoptophobia
strach z POHĽADOV INÝCH

Skopulofóbia  
scopulophobia
strach zo SKALY PONORENEJ DO MORA

Skotomafóbia  
scotomaphobia
strach z čiastočného, alebo úplného OSLEPNUTIA

Skotofóbia  
scotophobia
strach z TEMNOTY
Achluophobia
Skriptofóbia  
scriptophobia
strach PÍSAŤ NA VEREJNOSTI

Seismofóbia  
seismophobia
strach zo ZEMETRASENIA

Selafóbia  
selaphobia
strach zo SVETELNÝCH ZÁBLESKOV

Selachofóbia   
selachophobia
forma zoofóbie, strach zo ŽRALOKOV

Selenofóbia  
selenophobia
strach z MESIACA, podľa gréckej bohyne mesiaca Seleny

Seplofóbia  
seplophobia
strach z ROZPADAJÚCEJ SA HMOTY

Sesquipedalofóbia
sesquipedalophobia
strach z DLHÝCH SLOV

Sexofóbia  
sexophobia
strach z OPAČNÉHO POHLAVIA
Heterophobia
Sexosekurofóbia  
sexosekurophobia
strach z ANTIKONCEPCIE, kondómov

Sexuálna fóbia  
strach zo SEXU

Sfeksofóbia  
sphecsophobia
strach z OSY a jej uhryznutia

Siderodromofóbia
siderodromophobia
strach z VLAKOV, železníc či cestovania vlakom

Siderofóbia  
siderophobia
strach z HVIEZD

Siderudromofóbia
siderudromophobia 
strach z POHYBUJÚCICH SA KOVOVÝCH PREDMETOV

Sinistrofóbia  
sinistrophobia
strach z VECÍ VĽAVO od pozorovateľa, z ľavákov

Sinofóbia  
sinophobia
strach z ČÍŇANOV, čínskej kultúry

Sitofóbia  
sitophobia
Sitiofóbia  
sitiophobia
strach z JEDLA
Cibophobia
Snakefóbia  
snakephobia
forma zoofóbie, strach z HADOV
Ophidiophobia
Sokerafóbia  
soceraphobia
strach z PRÁVNYCH PREDPISOV

Sociálna fóbia  
Sociofóbia  
v
Socialfóbia  
strach z negatívneho hodnotenia  v sociálnych situáciách, strach zo SOCIÁLNYCH VZŤAHOV, strach z určitého sociálneho, medziľudského kontaktu (jedenie, pitie, písanie, rozprávanie, čítanie pred ostatnými atď.) , strach zo spoločnosti ,alebo ľudí všeobecne

Somnifóbia  
somniphobia
strach zo SPÁNKU

Sofofóbia  
sophophobia
strach z UČENIA

Soteriofóbia  
soteriophobia
strach zo ZÁVISLOSTI na druhých

Spacefóbia  
spacephobia
strach z PRIESTORU, vesmíru

Spektrofóbia  
spectrophobia
strach z PRÍZRAKOV A DUCHOV

Spermatofóbia  
spermatophobia
Spermotofóbia  
spermophobia
strach z BAKTÉRIÍ
Mysophobia, Verminophobia
Spettrofóbia  
spettrophobia
strach zo ZRKADIEL, vidieť sa v zrkadle
Eisoptrofobia, Catoptrofobia
Spigolofóbia  
spigolophobia
strach z OSTRÝCH PREDMETOV

Stasibasifóbia  
stasibasiphobia
Stasifóbia  
stasiphobia
strach zo STÁTIA, alebo chôdze
Ambulophobia
Staurofóbia
staurophobia 
strach z KRÍŽOV, alebo kríža

Stenofóbia   
stenophobia
strach z ÚZKYCH MIEST, priestorov

Stigiofóbia
Stigiophobia
Stygiofóbia  
stygiophobia
strach z PEKLA

Strobilodromofóbia  
strobilodromophobia
strach z JAZDY NA KOLOTOČI

Surifóbia  
suriphobia
strach z MYŠÍ

Symbolofóbia  
symbolophobia
strach zo SYMBOLOV, symboliky

Symmetrofóbia
symmetrophobia
Simmetrofóbia  
simmetrophobia
strach zo SYMETRICKÝCH VECÍ, symetrie

Syngenezofóbia  
syngenesophobia
strach z PRÍBUZENSTVA, rodinných príslušníkov

Syfilofóbia  
syphilophobia
strach zo SYFILISU
Luifobia
T
Tabofóbia  
tabophobia
strach z VYSYCHANIA MIECHY

Taeniofóbia  
taeniophobia
Teniofóbia  
teniophobia
strach z ČERVOV

Tafefóbia  
tafephobia
taphephobia
Tafofóbia  
taphophobia
strach  byť POCHOVANÝ ZAŽIVA, alebo cintorínov

Tachofóbia 
Tachophobia
taphophobia
Takofóbia  
tacophobia
Tachefóbia  
taphephobia
strach z RÝCHLOSTI

Talassofóbia  
talassophobia
Talasofóbia  
thalasophobia
strach z MORA, alebo utopenia sa v mori


Tanatofóbia  
thanatophobia
strach zo SMRTI 

Tapinofóbia  
tapinophobia
strach z NÁKAZY

Taurofóbia  
taurophobia
strach z BÝKOV

Technofóbia  
technophobia
strach z TECHNOLÓGIÍ

Teleofóbia  
teleophobia
strach z určitých PLÁNOV, strach z náboženských obradov

Telefónofóbia  
telephonophobia
strach z TELEFÓNOV

Teniofóbia  
teniophobia
strach z PÁSOMNÍC

Teofóbia
theophobia
forma zeusofóbie, strach z BOŽIEHO TRESTU, božieho hnevu, strach z náboženstva – bohov, božstiev

Teratofóbia  
teratophobia

strach z PÔRODU – že sa narodí deformované dieťa, tiež z strach z rôznych deformácií a deformovaných ľudí

Termofóbia  
thermophobia
strach z TEPLA

Testofóbia  
testophobia
strach z TESTOV, prijať výsledok testu

Tetanofóbia  
tetanophobia
strach z TETANU

Tetrafóbia  
tetraphobia
strach z čísla 4

Teutofóbia  
teutophobia
strach z NEMCOV , alebo nemeckých výrobkov

Textofóbia  
textophobia
strach z URČITÝCH TEXTÍLIÍ

Tasofóbia  
thaasophobia
Strach zo SEDENIA

Teatrofóbia  
theatrophobia
strach z DIVADLA

Teologikofóbia  
theologicophobia
strach z TEOLÓGIE

Tokofóbia    
tocophobia
strach  z TEHOTENSTVA, alebo pôrodu

Tomofóbia  
tomophobia
strach z CHIRURGICKEJ OPERÁCIE

Tonitrofóbia  
tonitrophobia
strach z HROMU

Topofóbia  
topophobia
strach z určitých MIEST, alebo situácií, ako je tréma

Toxifóbia
toxiphobia  
Toxofóbia
toxophobia
Toxikofóbia  
toxicophobia
strach z JEDOV, alebo náhodnej otrave z jedla

Traumatofóbia  
traumatophobia 
strach z ÚRAZU

Tremofóbia  
tremophobia
strach z CHVENIA, triašky

Trichinofóbia  
trichinophobia
strach z TRICHINELÓZY, trichinella (svalovec)

Trichofóbia  
trichophobia
Trichopathofóbia  
trichopathophobia
strach z VLASOV a chlpov (napr. v jedle)
Chaetophobia, Hypertrichophobia
Triskaidekafóbia   
triskaidekaphobia
strach z čísla 13

Tropofóbia  
tropophobia
strach z POHYBU, alebo zmien

Trypanofóbia  
trypanophobia
strach z INJEKCIÍ

Tuberculofóbia  
tuberculophobia
strach z TUBERKULÓZY

Tyrannofóbia  
tyrannophobia
strach z TYRANOV

U
Uranofóbia  
uranophobia
strach z NEBA
ouranofóbia  
Urofóbia  
urophobia
strach z MOČI, či pomočenia sa

V
Vakcinofóbia  
vaccinophobia
strach z OČKOVANIA

Venerofóbia  
venerophobia
strach z POHLAVNÝCH CHORÔB

Venustrafóbia  
venustraphobia
strach z KRÁSNYCH ŽIEN

Verbofóbia  
verbophobia
strach zo SLOV

Vermifóbia  
vermiphobia
strach z ČERVOV, a črevných parazitov

Verminofóbia  
verminophobia
strach z BAKTÉRIÍ

Vertigofóbia  
vertigophobia
strach zo ZÁVRATE

Vestifóbia  
vestiphobia
strach z OBLEČENIA, šiat

Virginitifóbia  
virginitiphobia
strach zo ZNÁSILNENIA

Vitrikofóbia
vitricophobia
strach z NEVLASTNÉHO OTCA

Vomitofóbia  
vomitophobia
strach z DÁVENIA

W
Walloonfóbia   
walloonphobia
Strach z VALÓNOV (Belgičania žijúci vo Walloon, hovoriaci po Francúzky)

Wiccafóbia
wiccaphobia  
strach z ČARODEJNÍC a mágie

Wikifóbia  
wikiphobia
strach z WIKIPEDIE

X
Xanthofóbia  
xanthophobia
strach zo ŽLTEJ FARBY, alebo slova žltý

Xenofóbia  
xenophobia
strach či odpor k CUDZINCOM, strach zo všetkého cudzieho

Xenoglossofóbia  
xenoglossophobia
strach z CUDZÍCH JAZYKOV

Xerofóbia  
xerophobia
strach zo SUCHÝCH PREDMETOV

Xylofóbia  
xylophobia
strach z DREVENÝCH PREDMETOV a lesov

Xyrofóbia  
xyrophobia
strach z BRITVY

Z
Zelofóbia  
zelophobia
strach zo ŽIARLIVOSTI

Zemmifóbia  
zemmiphobia
forma zoofóbie, strach z veľkých  HLODAVCOV, napr. potkany

Zeusofóbia  
zeusophobia
strach z BOHA, alebo božstiev
Theofóbia  , Teofóbia  
Zombiefóbia  
zombiephobia
strach zo ZOMBIE

Zoofóbia   
zoophobia
strach z určitých,  alebo všetkých ZVIERAT

Zytofóbia  
zytophobia
strach z PIVA