Dendrofóbia

Strach zo stromov.


Pôvod slova dendra pochádza z gr. čo znamená strom. Dendrofóbia je považovaná za špecifickú fóbiu. Táto fóbia sa vzťahuje tiež k hylofóbií, čo je strach z lesov, nyktohylofóbií - strach z tmavých zalesnených oblastí alebo lesov v noci a xylofóbií, čo je strach z drevených predmetov alebo lesov.

Podobne ako iné fóbie aj táto vzniká kombináciou negatívnych zážitkov a dedičnosti. Mnohé špecifické fóbie je možné vysledovať až ku konkrétnemu traumatickému zážitku.  Príznaky tejto fóbie môžu byť u každého iné. Potenie, dýchavičnosť, triaška, plač, neschopnosť rozprávať,..

Silnú dendrofóbiu je možné liečiť aj liekmi. Tie však samotnú fóbiu nevyliečia, iba zmiernia príznaky. Pri liečbe je možno použiť niekoľko techník ako napríklad hypnózu, neurolingvistické programovanie, expozícia, kognitívno behaviorálna terapia.

DendroFóbia