Mysofóbia

Strach z baktérií, strach z kontaminácie.


Jedným z najčastejších príznakov mysofóbie je časté umývanie rúk. Časté umývanie rúk sa vyskytuje aj u obsedantno kompulzívných porúch, avšak u fóbií to je na základe inej motivácie. Ľudia s OCD majú nutkanie a znemožnenie umytia rúk im spôsobuje úzkosť, zatiaľ čo u fóbie je to špeciálny akt na odstránenie choroboplodných zárodkov.

Občas sú rozdiely tak ťažko poznateľné, že pre správnu diagnostiku je nutné navštíviť odborníka. Príznaky sú dosť podobné ako u iných fóbií. Búšenie srdca, potenie, triaška, plač - ak je jedinec vystavený nečistotám a baktériám napríklad pri práci v záhradke, podanie rúk, otváranie dverí, nevyhnutnosť sprchovať sa niekoľko krát za deň, odmietanie použiť verejné toalety alebo verejnú dopravu.

Ľudia trpiaci mysofóbiou sa často vyhýbajú telesnému kontaktu čo môže viesť až k sociálnej izolácii. To zároveň vedie k sociálnym fóbiám akou je napríklad agorafóbia.  

Liečba mysofóbie je pomerne úspešná. Dôležité je navštíviť odborníka včas, pretože neliečená fóbia má tendenciu zhoršovať sa. Najbežnejšia forma liečby je kognitívno behaviorálna terapia. V prípade silnej fóbie je možné užívať aj lieky.

MysoFóbia