Thanatofóbia

Strach zo smrti.


Strach zo smrti je pomerne zložitá fóbia. Veľa ľudí má strach, či obavy zo smrti.  Niektorí sa obávajú vlastnej smrti, iní smrti svojich blízkych. O fóbií sa však hovorí v prípade, ak hrozba smrti nie je reálna. Ak nakoniec tento strach ovplyvňuje každodenný život ide už o rozvinutú formu fóbie.

U mnohých je strach zo smrti previazaný náboženským presvedčením. Niektorí ľudia si myslia, že vedia čo sa stane po smrti a obávajú sa toho, že dopadnú zle. Iní sa domnievajú, že cesta k spáse je priama a úzka a obávajú sa, že z tejto cesty zídu a skončia vo večnom zatratení.

Náboženstvo, či viera je veľmi osobná záležitosť. Dokonca aj terapeut môže mať problém plne pochopiť svojho klienta. Ak je strach zo smrti založený na náboženstve, je preto užitočné vrámci terapie vyhľadať aj vlastného náboženského vodcu. Ten by ale nemal byť náhradou za terapeutické sedenia.

Thanatofóbia môže mať svoj pôvod aj v obavách z neznámeho. Súčasťou každého človeka je túžba poznať svet okolo a pochopiť ho. Avšak to čo sa stane po smrti nie je možné jednoznačne preukázať. Riziková skupina strachu zo smrti ako strachu z neznámeho sú inteligentní ľudia, ktorí sú zvedaví a hľadajú svoje filozofické presvedčenie, či náboženstvo.

Tak ako sa ľudia usilujú o získanie vedomosti, rovnako túžia aj ovládať svet okolo seba. Napriek tomu akt umierania je mimo kontroly kohokoľvek. Tí ktorí sa obávajú straty kontroly a snažia sa "držať smrť na uzde", v extrémnych prípadoch dodržiavajú rôzne rituály ako časté zdravotné prehliadky a pod. Silná thanatofóbia môže viesť k obsedantno kompulzívnej poruche, hypochondrií, dokonca aj bludom.

Niekedy to nie je ani strach zo smrti ako takej, ale aktu umierania. Strach zo silných bolestí, ťažkej choroby, straty dôstojnosti. Preto mnoho ľudí s touto fóbiou trpia aj nosofóbiou - strachom z nejakého konkrétneho ochorenia.

ThanatoFóbia

Hexakosioihexekontahexafóbia

Strach z čísla 666.


Podobne ako triskaidekafóbia - strach z čísla 13, je pôvod v náboženstve a poverách. Niektorí odborníci tvrdia, že hexakosioihexekontahexafóbia by nemala byť klasifikovaná ako fóbia, pretože väčšine ľuďom neovplyvňuje život významným spôsobom. Je však všadeprítomná a ovplyvnila celé komunity.

Číslo 666 sa objavuje v Biblii, v knihe zjavenia. Zjavenie 13:17-18 sa uvádza ako číslo šelmy. Tento odkaz sa zdá byť pôvodcom fóbie. Obsah knihy zjavenia zaujal mnohých učencov a teológov. Opisuje totiž udalosti apokalyptickej povahy. Tak vznikol jeden z populárnych výkladov, že ide o číslo šelmy, či antikrista. 

Sú však aj takí, ktorí tvrdia, že zakomponovanie čísla 666 do knihy zjavenia  je cirkevná manipulácia a v pôvodných textoch sa vôbec nenachádza. 

Strach z čísla 666 môže byť vyvolaná aj pop kultúrou. Je námetom mnohých hovorových filmov. Majú tendenciu vykresľovať koniec sveta, príchod antikrista a pod.

Hexakosioihexekontahexafóbia sa môže prejavovať rôznymi spôsobmi v závislosti od závažnosti fóbie. Veľa ľudí odmieta žiť v dome, ktorý je tak označený. Bývalý prezident Ronald Regan s manželkou si po nasťahovaní do Los Angeles nechali zmeniť popisné číslo domu na 668.

Ak sa fóbia prejavuje závažnejším spôsobom môže dochádzať ku kompulzívnym rozhodnutiam, teda vedomému sa vyhýbaniu v každodennom živote. Napríklad pri nákupe potravín, ak je cena 6,66, môže sa objaviť nutkanie pridaťalebo odobrať tovar z nákupu, aby sa zmenila výsledná suma alebo zablokovanie kanála 666, či zmena stavu tachometra na 667.  

Takéto správanie u ľudí s touto fóbiou nie je nezvyčajné. Ak nastane zvlášť nepríjemný stav a nastane náhodná udalosť spôsobuje to nervozitu, potenie, dýchavičnosť. V závažných prípadoch to môže viesť až k bludom. Väčšina ľudí však uznáva, že je ich strach neopodstatnený. 

Jeden z najslávnejších príkladov ako je všadeprítomný strach z čísla 666 je premenovanie slávnej diaľnice v Južnej Amerike. Označenie hlavnej cesty ako 666 dostala od Amerického združenia štátnych cestných úradníkov v roku 1926. Názov bol zvolený podľa oficiálnych smerníc, pretože to bol šiesty podnet z US Highway 66 ( neslávna Route 66) 

Časom sa časť diaľnice 666 ukázala ako štatisticky nebezpečná. Skeptici tvrdia, že cesta bola neprávne naplánovaná vzhľadom k dopravnej záťaži. Ale mnoho iných tieto nehody a úmrtia pripísali názvu diaľnice. Čoskoro tak dostala označenie ako diablova cesta. 

V roku 1985, Route 66 bola odstavená v dôsledku vznikajucého medzištátneho systému. Preklasifikovala sa na štátnu cestu, čo dovolilo aj zmenu názvu.Avšak v priebehu doby sa časti diaľnice pripojili k iným cestným systémom a časti odstali odstavené. Dodnes však patrí medzi 20 najbezpečnejších ciest v USA. V roku 2003 bola táto diaľnica premenovaná na US Highway 491. Mnohí tvrdia, že sa bezpečnosti na výrazne zvýšila.

Liečiť túto fóbiu obvyklými metódami je dosť obtiažne. Priebeh liečby zo značnej miery závisí na náboženskom názore. V niektorých prípadoch dosiahne lepšie výsledky náboženský vodca, avšak aj kognitívno behaviorálna terapia má svoje výsledky. Občas je náboženské poradenstvo doplnkom terapie.

Strach, nepríjemný pocit z čísla 666 je prekvapivo bežný, ale fóbia je už pomerne vzácna.

HexakosioihexekontahexaFóbia


Základ slova numero - pochádza z latinčiny - číslo. Numerofóbia sa radí medzi špecifike fóbie. Je možné sa stretnúť aj s pomenovaním Arithmofóbia. U niekoho to môže byť strach z konkrétnych čísel 13,666, alebo postupnosť čísel.....[viac]

Dendrofóbia

Strach zo stromov.


Pôvod slova dendra pochádza z gr. čo znamená strom. Dendrofóbia je považovaná za špecifickú fóbiu. Táto fóbia sa vzťahuje tiež k hylofóbií, čo je strach z lesov, nyktohylofóbií - strach z tmavých zalesnených oblastí alebo lesov v noci a xylofóbií, čo je strach z drevených predmetov alebo lesov.

Podobne ako iné fóbie aj táto vzniká kombináciou negatívnych zážitkov a dedičnosti. Mnohé špecifické fóbie je možné vysledovať až ku konkrétnemu traumatickému zážitku.  Príznaky tejto fóbie môžu byť u každého iné. Potenie, dýchavičnosť, triaška, plač, neschopnosť rozprávať,..

Silnú dendrofóbiu je možné liečiť aj liekmi. Tie však samotnú fóbiu nevyliečia, iba zmiernia príznaky. Pri liečbe je možno použiť niekoľko techník ako napríklad hypnózu, neurolingvistické programovanie, expozícia, kognitívno behaviorálna terapia.

DendroFóbia