Liečba fóbie

Liečba pomocou KBT


Liečba fóbií priamo nadväzuje na behaviorálnu analýzu. Počas vyšetrenia terapeut hodnotí obsah špecifického strachu, spolu s pacientom vytvára hierarchiu strachových podnetov podľa obtiažnosti, vyhodnocuje vyhýbavé a zabezpečovacie správanie a zisťuje vplyv fóbie na celkové fungovanie v práci, v rodine, vo voľnom čase.

Základom vlastnej liečby sú tzv. expozície obávaným predmetom, ktoré nasledujú krok za krokom podľa hierarchie strachových podnetov. V liečbe sa zameriava na konkrétne problémy, a nie na všeobecné problémy.


Pri vyšetrení sa okrem obvyklej anamnézy sa terapeut pýta aj na :

  • situácie a objekty, ktoré u neho vyvolávajú strach alebo ktorým sa vyhýba, 
  • ako u neho strachová reakcia prebieha, 
  • čomu sa  vyhýba, 
  • čo strach zhoršuje alebo znižuje, 
  • čo pomáha a ako sa naučil situáciu riešiť,
  •  v čom fóbie alebo strach ho obmedzuje v živote a 
  • snaží sa získať detailný popis katastrofických myšlienok a predstáv, ktoré sú so strachom spojené.Základným cieľom liečby je zmiernenie alebo odstránenie vyhývavého správania natoľko, aby jedincovi jeho fóbia prestala obmedzovať život. Ďalším dôležitým cieľom je udržať dosiahnuté zlepšenia a predísť relapsu, či recidíve poruchy pri dlhodobej terapií.

Ak vyhýbavé správanie viedlo k problému v partnerskom, rodinnom alebo pracovnom živote, je v terapii na mieste zaoberať sa aj týmito oblasťami.

Po vyšetrení je ďalším krokom stanovenie problému. Tie sa týkajú jednak fóbie ako takej, jednak sa môžu týkať problémov v živote. Až po definovaní problému je vhodná doba stanoviť spoločne s pacientom ciele, ku ktorým by chcel dôjsť.

Každý cieľ je presne definovaný, tak aby neskôr bolo psychológovi   úplne jasné či klient ciele dosiahol. Ako už bolo spomenuté k základnému vyšetreniu patrí vytvorenie hierarchie strachov a identifikovať vyhýbavé správanie.

Terapeut s klientom vytvárajú stupnicu, na ktorej s klientom  hodnotia osobitne strach a mieru vyhýbavého správania  (väčšinou v % alebo na stupnici od 0-10). dôležité je prebrať aj faktory, ktoré strach modifikujú, napr .blízkosť druhého človeka, intenzita svetla, zatínanie svalov, odvádzanie pozornosti a iné zabezpečovacie manévre).

Spolu s terapeutom klient plánuje rad malých konkrétnych krokov o vzrastajúcej obtiažnosti, ktoré vyvrcholia dosiahnutím stanoveného cieľa.

Vypočutie klienta s pochopením, bez znevažovania, zo zhodnotením klientovej situácie a jeho obmedzenia, je základným krokom liečby.

Jedinec sa často za svoju fóbiu hanbí, lebo sa obáva, že to znamená jeho slabošstvo alebo precitlivenosť. Niekedy je presvedčený, že svoj strach nikdy neprekoná, keď ho nedokázal prekonať toľko rokov.

Je preto nutné aby terapeut pred vyšetrením klienta informoval, poučila a vysvetlil mu čo  je  fóbia je a aký bude postup liečby.

Súčasné poznatky dostatočne nepodporujú užívanie liekov pri liečbe fóbií. Vďaka preukázanej účinnosti behaviroálnej terapie  by však akýkoľvek iný psychoterapeutický prístup v liečbe  fóbií mal zahŕňať
špecifické behaviorálne techniky.