Ranidafóbia

Strach zo žiab.


Pôvod slova ranida je z lat, čo znamená žaba. Rahidafóbia je považovaná za špecifickú fóbiu. Súvisí s ňou tiež BatrachoFóbia strach z obojživelníkov.

Príčiny strachu zo žiab


Je všeobecne známe, že fóbie vznikajú ako kombinácia vonkajších udalostí, napríklad traumatický zážitok z vnútorných náchylnosti, teda dedičnosť a genetika.

Veľa špecifických fóbií možno vysledovať až ku konkrétnej udalosti, zvyčajtne traumatickej skúsenosti v detstve.

Príznaky ranidafóbie


Rovnako ako u iných fóbií, sa príznaky odlišujú od človeka k človeku, v závislosti na úrovni strachu. Symptómy zvyčajne zahŕňajú úzkosť, strach, paniku, dýchavičnosť, zrýchlené dýchanie, nepravidelný srdcový tep, potenie, sucho v ústach, chvenie.

Liečba ranidafóbie


Pri extrémnej silnej fóbií je možné užívať aj lieky, tie ale fóbiu neliečia iba zmierňujú príznaky. Je niekoľko ďalších možností liečby tejto fóbie, terapia, hypnoterapia, psychoterapia, neuro lingvisticko programovanie, skupinová terapia.

ranidafobiaZooFóbia
Zoophobia z gréckeho zoo - zviera. Postihnutý odmieta akýkoľvek kontakt so zvieraťom. Tento strach im nedovolí navštíviť niekoho kto má doma domáce zviera. Ak zoofobiou trpí dospelý človek, základ strachu je pravdepodobne v detstve. Môže vzniknúť po nepríjemnom zážitku so zvieraťom, napríklad uštipnutíe hadom, alebo pohryzenie psom....[viac]


BatrachoFóbia
Obojživelníky sú napríklad, žaby, ropuchy, mloky, červone. Ľuďom trpiacich touto fóbiou je nepríjemné prezerať už aj obrázky či dokumentárne ... [viac]