Agrizoofóbia

Strach z voľne žijúcich zvierat.

Ľudia trpiaci touto fóbiou si uvedomujú, neopodstatnenosť svojho strachu. Ich obava môže vyrásť až do strachu opustiť domov pre strach, že na ulici by ich mohlo napadnúť divoké zviera alebo v obchodnom centre, či na inom neobvyklom mieste.

Strach zo zvierat je v každom z nás ako podvedomý proces, ochranný mechanizmus, aby sme v minulosti prežili.

Rovnako ako u iných fóbií aj tu je na príčine negatívna skúsenosť alebo genetika. Niekedy stačí vidieť film alebo o nepríjemnom zážitku počuť.

Liečba je  proces, ktorý môže trvať mesiace, ale aj roky. Fóbia sa prejavuje rôznymi spôsobmi, každý ma svoj jedinečný vzorec, kedy sa cíti zle.

Bežné sú však prejavy ako


 • dýchavičnosť 
 • nadmerné potenie 
 • nevoľnosť
 • sucho v ústach
 • zrýchlené dýchanie
 • nepravidelný srdcový tep 
 • pocit na zvracanie
 • triaška
 • búšenie srdca
 • neschopnosť hovoriť alebo myslieť jasne 
 • strach z umierania. 
 • strata kontroly 
 • pocit odlúčenia od reality. 
 • úzkosť
 • hnev 


Možnosti liečby agrizoofóbie


Neuro-lingvistické programovanie (NLP) je v podstate štúdium a prax, ako vytvoriť, ovplyvniť realitu. Podľa NLP fóbia je výsledkom našich programov resp. "pojmov", ktoré sme si vytvorili a nefungujú dobre. Tieto konštrukcie sú odhalené a "re-naprogramované" s pomocou NLP, aby sa fóbia dostala pod kontrolu a minimalizovala.

Energetická psychológia je založená na teórii a praxi, ktorá už pár tisíc rokov existuje. Má rovnaké korene ako akupunktúra, s tou výnimkou, že tu sa nepoužívajú ihly. Je to emocionálna akupunktúra. Poradenstvo, kde psychológ vyvoláva obavy prostredníctvom diskusie a úvah.

Kognitívna terapia, v ktorých sú zmeny v správaní podporované prostredníctvom trvalých praktických cvičení.

Hypnoterapia pomáha preprogramovať podvedomie "programy", ktoré môžu byť súčasťou  strachu. Ak sú tieto programy  "de-programované" príznaky agrizoofóbie sa minimalizujú.

agrizofobia


ZooFóbia
Zoophobia z gréckeho zoo - zviera. Postihnutý odmieta akýkoľvek kontakt so zvieraťom. Tento strach im nedovolí navštíviť niekoho kto má doma domáce zviera. Ak zoofobiou trpí dospelý človek, základ strachu je pravdepodobne v detstve. Môže vzniknúť po nepríjemnom zážitku so zvieraťom, napríklad uštipnutíe hadom, alebo pohryzenie psom....[viac]

Numerofóbia / Arithmofóbia

Strach z čísel.

Základ slova numero - pochádza z latinčiny - číslo. Numerofóbia sa radí medzi špecifike fóbie. Je možné sa stretnúť aj s pomenovaním arithmofóbia. U niekoho to môže byť strach z konkrétnych čísel 13,666 alebo postupnosť čísel.

Je známe, že vznik fóbie spôsobí kombinácia udalosti. Zážitky, genetika, dedičnosť,..Príznaky tejto fóbie sa odlišujú podľa úrovne strachu. Extrémna úzkosť, panika, dýchavičnosť, pocit že sa zbláznim, nepravidelný tep, potenie,..

Pre jedinca trpiaceho touto fóbiou môže byť každodenné fungovanie zložité a náročné, pretože čísla nás obklopujú všade. [odkaz]

V modernom svete vychádzame z 10 základnej sústavy, staroveký májovia používali 20. Moderné pc technológie sú založené na 8 sústave. Od dátumov v kalendári po nakupovanie sme číslami obklopený sústavne.

Táto fóbia sa môže vyskytovať ako strach z konkrétneho čísla

Hexakosioihexekontahexafóbia

Strach z čísla 666

Triskaidekafóbia

Strach z čísla 13.

Octofóbia 

strach z čísla 8.

Incognitusacellofóbia 

Strach z neznámych čísiel mobilných telefónov.

Hexafóbia 

strach z čísla 6

Onomatofóbia 

strach z vyslovení určitého čísla alebo slova

Tetrafóbia 

strach z čísla 4

V extrémnych prípadoch je nutná kombinácia terapie a liekov. Skvelé výsledky v liečbe špecifických fóbií sa dosahuje  kognitívno behaviorálna psychológia. numerofobia

Ailurofóbia / Gatofóbia / Felinofóbia / Elurofóbia / Galeofóbia

Strach z mačiek.


Strach  z mačiek nie je tak častý ako strach zo psov. Avšak môže mať vplyv na každodenný život. Odmietanie návštev v rodinách kde je mačka, odmietanie chodiť na miesta, kde sa mačky vyskytujú.

Strach z mačiek by sa dal rozdeliť do dvoch kategórií, strach z toho, že mačka môže ublížiť, napadnúť a strach z mačky ako symbol zla.

Aj keď sú mačky domácimi miláčikmi majú inštinkty dravcov. Lovia a útočia. Preto jedinec ktorý trpí touto fóbiou ju mohol získať po útoku mačky.

Niektorí sa neboja mačiek, ktoré sú udomácnené, ale tých ktoré žijú vonku na ulici. Niekto sa bojí iba mačiek "samičiek", iný iba kocúrov. Niekto sa bojí iba mačiatok a dospelých mačiek nie.

Skrz históriou mačky boli vnímané ako tvory s nadprirodzenou silou a uznávané ako bohovia v Egypte. Verili, že mačky sú pod zvláštnou ochranou bohyne Bast , ktorá bola bohyňa plodnosti a mesiaca. Zosnulé mačky boli mumifikované a pochovávané na veľkých cintorínoch. Zavraždenie mačky, či už úmyselné alebo náhodne bol hrdelný zločin.

Zatiaľ v Európe bolo v 17. storočí v čase honu na čarodejnice prebehlo veľké vyvražďovanie mačiek. Boli považované za služobnice čarodejníc, nočný posol, ktorý prináša čarodejniciam príkazy od samotného diabla.

Ešte aj dnes sú v mnohých náboženstvách a kultúrach mačky považované za symbol zla. Preto má terapeut trochu sťaženú prácu v tom, že musí odhaliť nakoľko je tento strach v súvislosti s vierou a nakoľko je spojený s negatívnym zážitkom.

Strach z mačiek má podobné príznaky ako iné fóbie, dýchavičnosť, potenie, zrýchlený tep, triaška, paralizovanie,...

V liečbe ailurofóbie má skvelé výsledky kognitívno behaviorálna terapia .

ailurofobia


ZooFóbia
Zoophobia z gréckeho zoo - zviera. Postihnutý odmieta akýkoľvek kontakt so zvieraťom. Tento strach im nedovolí navštíviť niekoho ....[viac]

Traumatofóbia

Strach zo zranenia.

Vyhnúť sa v živote zraneniam je pomerne ťažké, pretože neexistuje prostredie, ktoré by sme mali plne pod kontrolou. Existujú ľudia, ktorí sa veľmi bola toho, že sa zrania, predovšetkým ide o fyzické zranenia.

Traumatofobik sa boji zranenia a tak má tendenciu byť prehnane opatrný vo všetkom, čo robí do takej miery až to obmedzuje jeho každodenný život. Vyhýbajú sa športovým aktivitám alebo aktivitám pod šírim nebom.
traumatofobia

Môže to ústiť do extrémneho stavu, že prestanú vychádzať z domu. Má príznaky ako búšenie srdca, triašku, dýchavičnosť, potenie,..

Ďalšie psychické príznaky 

 • pocit, že okolie alebo on / a sám / a je zmenený / a 
 • pocit ohrozenia obava zo straty kontroly, zošaleniu 
 • obava zo straty vedomia 
 • obava zo smrti strach zo straty sebakontroly 
 • nervozita 
 • nepokoj 

Telesné príznaky 

 • búšenie srdca, 
 • zrýchlený pulz 
 • chvenie sa alebo tras
 • sucho v ústach 
 • ťažké dýchanie 
 • bolesti na hrudníku
 • nepokoj, 
 • vírenie v bruchu 
 • závrat 
 • bolesť alebo točenie hlavy 
 • návaly tepla alebo chladu 
 • pocity znecitlivenia alebo mravčenia 


Možné príčiny 

Väčšina fóbií vzniká predovšetkým v detstve (nepríjemné skúsenosti, spomienky, vybavenie spojitostí), tieto fóbie sa väčšinou s pribúdajúcim vekom zmierňujú alebo úplne vymiznú.

Psychická trauma alebo posttraumatická stresová porucha - dotyčný počuje o traumatickom zážitku niekoho iného (napadnutie, nehoda, vážne zranenia, úmrtia ..)

Psychické poruchy osobnosti, druh povahových vlastnosti - labilnejšie povahy majú k fóbiám väčší sklon nezáujem rodičov fyzické alebo sexuálne zneužívanie v detstve (čo spôsobuje aj iné psychické poruchy) Ďalšou možnosťou je, že jeden z rodičov trpí nejakou fóbiou. Tým sa riziko získania fóbie zvyšuje.

Skvelé výsledky pri liečbe strachu zo zranenia dosahuje kognitívno behaviorálna terapia, kde sa jedinec učí zvládať svoj strach. Pri ťažkej forme tejto fóbie je možné aj užívanie liekov.

Traumatofóbia patrí medzi fóbie strachu z krvi, kde sa radí aj hematofóbia a belonefóbia.


HematoFóbia
Ľudia trpiaci touto fóbiou môžu mať nie len strach z krvi, ale aj zranenia alebo injekčných striekačiek. Táto fóbia sa  .....[viac]

BeloneFóbia 
Je prirodzené, že ostré predmety vyvolávajú nepríjemné pocity. Ak tieto pocity prejdu do nadmerného strachu, ktorý .... [viac]


Iatrofóbia

Strach z lekárskej ordinácie, lekárov.

Táto fóbia sa radí medzi sociálne fóbie. Môže sa prejaviť ako strach z každej osoby pracujúcej v zdravotníctve alebo voči konkrétnemu  špecialistovi. 

Strach dokáže byť tak silný, že iatrofobik odmieta liečbu napriek tomu, že môže ísť o trvalé poškodenie organizmu a sú dokonca dokumentované aj prípady úmrtia. 

Dôvodov prečo sa takáto fóbia vytvorí, môže byť hneď niekoľko, napríklad:
 1. zlá traumatická skúsenosť  - väčšinou ešte ako dieťa alebo
 2. niektorí ľudia zažili zastrašovanie lekárom
 3. pre niekoho je odpudzujúci zápach v ordinácií, nie samotný lekár, či zákrok
 4. necitlivý prístup lekára
 5. strach nakazenia sa nejakou nemocou od lekára, či v ordinácií
 6. nedostatočná informovanosť pacienta, zo strany lekára a pacient nevie čo ho čaká, a aký bude postup vyšetrenia
 7. obavy z nepríjemných vedľajších účinkov lekárskych testov

Samozrejme existujú stovky ďalších príčin. Častým príznakom je potenie sa, dýchavičnosť, sucho v ústach, neschopnosť hovoriť, neschopnosť myslieť, pocit straty kontroly, úzkosť.

Iatrofóbia sa môže liečiť kombináciou liekov a terapeutických sedení. Zložitá situácia je hlavne v tom, že aj psychológ, terapeut je považovaný za lekára. Preto sú niektorí ochotní pristúpiť na terapiu cez internet alebo telefón. 

Je dobré vyhľadať pomoc čím skôr, kým nenastane extrémna situácia ohrozujúca život alebo zdravie. 

iatrofobia

Cacofóbia / Kakofóbia

Strach zo škaredosti, prípadne škaredých ľudí.


Základ slova kakos pochádza z gréčtiny, čo znamená škaredý. Táto fóbia môže prerásť do intenzívneho strachu zo všetkého škaredého.

Čo spôsobuje cacofóbiu?

Podobne ako u iných fóbií cacofóbiu môže spôsobiť životnú traumu. Tento zážitok ostáva spojený so škaredosťou. Môžno je názorovo ovplyvnený svojím okolím. Alebo má znamienko či jazvu, na ktoré negatívne reaguje okolie.

Samozrejme to čo je alebo nie je pekné je individuálnym hodnotením. Nech už je príčina akákoľvek, môže táto úzkosť a citový zmätok vážne narušiť fungovanie v spoločnosti.

Aké sú príznaky cacofóbie? 


Príznaky sú od človeka k človeku rôzne. Niektorí ľudia, keď sú konfrontovaní s ich strachom, sa môžu začať potiť, mať pocit nepohodlia, cítia sa zle. Môže, ale dôjsť aj k paralizujúcej úzkosti, záchvatom paniky.

Ďalšie príznaky

 • sucho v ústach
 • dýchavičnosť
 • závrať
 • svalové napätie
 • zrýchlené dýchanie
 • chvenie
 • búšenie srdca
 • pocit "zbláznenia sa"
 • pocit pase a nemožnosť uniknúť
 • pocit blížiacej sa katastrofy


Ako sa cacofóbia diagnostikuje ? 

Vo väčšine prípadov si jedinec uvedomuje sám, že je ho strach je neopodstatnený. Vie identifikovať, nakoľko ho obmedzuje v jeho každodennom fungovaní.

Po vylúčení fyzických príčin lekárom sa terapeut rozhodne pre vhodný prístup a spôsob terapie.

Ako sa cacofóbia lieči? 

Je celý rad liečebných postupov a metód pri liečbe fóbie:


 • skupinová terapia 
 • hypnóza
 • expozičná terapia 
 • relaxácia
 • kognitívno behaviorálna terapia
 • relaxačné techniky
 • pri ťažkej forme je možné užívať aj lieky
cacofobia

Chromofóbia

Strach z farieb.

Vplyvom farieb na ľuskú psychiku sa  zaoberal už Hippokrates. Rôznym typom osobnosti pridelil rôzne farby. Cholerik - žltá, Melancholik - modrá, Sangvinik - červená, Flegmatik - zelená.

Známy je tiež Goetheov trojuholník farieb, práve on rozdelil farby na teplé a studené, aktívne a pasívne, svetle a tmavé.


Jeho trojuholník sa stal základom modernej psychológie farieb.

1. žltá, oranžová, červená – teplé, priateľské, veselé,
2. žltá, zelená, modrá – studené, čerstvé, hygienické, chladivé,
3.červená, fialová, modrá – chladné, vážne, dôstojné,
4. červená, oranžová, fialová – teplá, smelé, vznešené, mocné,
5. oranžová, žltá, zelená – svetlé, veselé, svieže, hrejivé, jarné,
6. fialová, zelená, modrá – temné, studené, vážne, chladné, jesenné

chromofobia

Fóbia sa môže  týkať jednej farby alebo farebnej palety. Prejavuje sa typickými príznakmi fóbie, potenie, zrýchlený tep, dýchavičnosť, pocit na zbláznenie, závrate, hnačky, triaška.

Väčšina jedincov túto fóbiu nadobudne pre nejaký traumatický zážitok, častokrát ešte v detstve. 

Xanthofóbia
Základ slova pochádza z gr. xanthous, čo znamená žltý. Na prvý pohľad sa to môže zdať ako hlúpy strach, ale ľudia trpiaci touto fóbiou, môže naozaj prežívať ťažké chvíle. ... [viac]

Leukofóbia
Pre väčšinu ľudí predstavuje biela farba pokoj a čistotu, tiež môže byť spojená s mnohými útvrami na oblohe, mraky, sneh. Biela farba patrí aj k svadbe, biele svadobné šaty. .... [viac]

Apeirofóbia

Strach z nekonečna.

Základ slova pochádza z gréčtiny Apeiro, teda nekonečno. Táto fóbia môže mať rôzne prejavy. Strach z nekonečna, strach, že táto fóbia nikdy neodznie, strach, že niektoré veci, ktoré sa dejú, nikdy neskončia, strach z miesta, kde sa nachádza, že je to navždy. Patrí medzi špecifické fóbie.

Môže spôsobovať záchvaty paniky, úzkosť, dýchavičnosť, potenie, pocit pasce, závrate, atď. Fóbie vzniká kombináciou negatívneho zážitku a dedičných faktorov. 

Pri liečbe tejto fóbie dosahuje skvelé výsledky kognitívno behaviorálna terapia. Väčšinu jedincom postačuje pár sedení, aby sa svojho strachu zbavili. 

Terapia spočíva hlavne na zmene správania a zvykov. Tiež sa postupnými krokmi sa vyvoláva strach v chránenom prostredí terapeuta.  

U tejto fóbie je menej rizikových stimulov ako napríklad u fóbie z ľudí, preto liečba zvykne postupovať dobre a rýchlo. 

V extrémnych prípadoch sa kombinuje terapia s liekmi. Väčšina si uvedomuje, že strach, ktorý majú je neopodstatnený, čo výborne pomáha psychológom pri sedení.

Aj keď môže táto fóbia pôsobiť pre okolie komicky a zábavne, život človeka trpiaceho touto fóbiou môže byť peklo. 


apeirofobia
skutočný príbeh:

Už veľmi dlho mám fóbiu z večnosti, ale až nedávno som zistil, že sa to volá
apeirofóbia. Čo ma desí, je myšlienka, že nikdy nepríde koniec. Tiež ma desí
náboženstvo, fascinujú ma upíri a super-hrdinovia. Cítim sa depresívne ak premýšľam
o umieraní, nebe, pekle. Chcem iba vedieť, či to niekto cíti rovnako.    [zdroj:answers.yahoo.com ]Ikonomechanofóbia

Strach z fotoaparátu, fotografovania.

Známy slovenský spisovateľ Janko Kráľ (1822 - 1876) trpel touto fóbiou, preto dnes neexistuje jeho presná podoba, bál sa, že fotografia mu ukradne dušu. Tiež sa bál motorových vozidiel a konských povozov, preto všade chodil po vlastných.

Ikonomechanofobik sa napr. nemusí báť fotografie ako takej, ale toho, že si jeho fotografiu prezerá niekto iný, o kom nevie. V extrémnych prípadoch môže prestava siahať až k tomu, že ostatní ho na fotografii vidia nahého a smejú sa mu (aj keď je na nej oblečený)

Príznaky

 • sucho v ústach 
 • lapanie po dychu alebo dýchavičnosť 
 • svalové napätie 
 • celkove chvenie
 • hyperventiláciu 
 • pocit "Out of Control" teda pocit pasce a nemôžu uniknúť 
 • neprekonateľný pocit z blížiacej sa katastrofy
Liečba fóbie môže zahŕňať rozhovor s psychológom , ktorý je zameraný na liečbu fóbií. V tradičnej terapií, počas diskusie má osoba identifikovať a kontrolovať strach.

Autohypnóza, skupinová terapia, kognitívno - behaviorálna terapia, relaxačné techniky ako sú meditácie a dýchacie cvičenia. V extrémnych prípadoch je možné užívať lieky.

Ikonomechanofobiaskutočný príbeh:

Moje zuby nie sú dokonalé rovne a biele, Mám miernu medzeru na prvých dvoch predných
zubov a jeden je o niečo nižšie ako ostatné. Keď rozprávam je to vidieť. Moje 
spodné zuby nie su tiež perfektné. Neznášam sledovať sa na kamere. Má niekto 
nejaké riešenie? .   [zdroj:answers.yahoo.com ]


Akarofóbia / Skabiofóbia

Strach z hmyzu, bodnutia hmyzom.


Základ slova pochádza z gréc. Akari - hmyz. Sú ľudia, u ktorých sa táto forma fóbie vyskytuje v tak silnej podobe, že ich predstavách majú celé telo pokryté hmyzom. Myslia si, že je zamorené všetko okolo nich, dom, nábytok, auto,...

Majú strach z roztočov, klieštov, vší, ...aj keď nikde okolo nie je hmyz, môžu mať pocit, že im po koži lezie je pre nich reálny, cítia ho ako sa pohybuje.

Čo spôsobuje Akarofóbiu? 

Spravidla ako u mnohých iných fóbií jú môže vyvolať negatívny zážitok. Títo ľudia mohli byť skutočne napadnutý hmyzom. Je možné, že zažili aj alergickú reakciu na koži, ktorá môže vyvolať dojem, že cítia pohyb roztoča na koži. Akarofóbiou štatisticky trpia viac ženy ako muži.

Niekto môže žiť v oblasti, kde je zvýšený výskyt roztočov alebo ako dieťa u niekoho videl alergickú reakciu.

Príčiny môžu byť rôzne, avšak tento druh fóbie dokáže značne narušiť fungovanie človeka v spoločnosti a môže viesť až k sociálnej fóbií.

Aké sú príznaky Akarofóbie? 

Príznaky môžu byť dosť odlišné. Niektorí ľudia sa potia, cítia sa nepríjemne, môžu ale dochádzať až k paralizujúcej úzkosti , záchvatu paniky, zvracaniu.


 • husia koža 
 • pocit silného svrbenia
 • búšenie srdca
 • sucho v ústach
 • chvenie
 • dýchavičnosť
 • svalové napätie
 • zrýchlený dych
 • závrat
 • pocit Out of Control  - "zbláznim sa"
 • pocit pasce 
 • intenzívny pocit predpokladaného nešťastia 


 Ako sa strach z roztočov diagnostikuje ? 

Väčšina si uvedomuje, že ich strach je iracionálny a vážne ohrozuje ich každodenné fungovanie. Potom ako lekár vylúči fyzickú príčinu fóbie nastupuje psychológ, ktorý komplexne posúdi aktuálny stav a navrhne postup terapie.

 Ako sa strach z roztočov lieči? 

Existuje rada rôznych spôsobov a metód ako sa postupuje pri liečbe akarofóbie. Je to napríklad :

 • psychológ, ktorý sa špecializuje na liečbu fóbií
 • skupinová terapia
 • expozičná terapia
 • hypnóza
 • kognitívno behaviorálna terapia
 • svojpomocné techniky - relaxačné techniky
 • meditácia
 • vizualizácia
Neliečená akarofóbia môže vážne zhoršiť kvalitu života.

akarofobia


ZooFóbia
Zoophobia z gréckeho zoo - zviera. Postihnutý odmieta akýkoľvek kontakt so zvieraťom. Tento strach im nedovolí navštíviť niekoho kto má....[viac]


EntomoFóbia
Včely, mravce, muchy, pavúky, šváby..hmyz vyvoláva strach väčšinou u obyvateľov miest. Najbežnejšia obava je kontaminácia...[viac]


ApiFóbia
Je normálne, že každý sa chce vyhnúť bodnutiu včelou. Avšak pre človeka trpiaceho touto fóbiou je strach oveľa výraznejší a...[viac]
skutočný príbeh:

Mám obrovský strach takmer zo všetkého hmyzu. Nedávno som sa presťahovala na juh,
kde je odporný hmyz, teraz dokonca máme šváby a túlajú sa po našom dome. Dokonca
som mala mierny záchvat paniky po tom čo sme videli prvého švába. Ako sa takýto
strach volá a ako si môžem pomôcť?.   [zdroj:answers.yahoo.com ]