Gamofóbia

Strach z manželstva.

Občas sa dá aj stretnúť s definíciou, že ide aj o strach zo vzťahu. Základ slova pochádza z grec. Gamo, čo znamená zväzok.

Opakom je anufóbia, strach z toho, že sa nikdy neožení, nevydá. Zvláštna skupina gamofobičiek sú ženy, ktoré sú zamilované do chvíle, kým im objekt ich túžby tiež neprejaví náklonnosť. Vtedy sa ich láska mení na nenávisť.

Rovnako ako u iných fóbií, aj táto môže súvisieť s poruchami osobnosti, neurózami, negatívnymi prežitkami. Človek je vo svojej podstate sociálny tvor. Je zraniteľný a musí rátať aj s tým, že jeho city budú zranené. Občas ako obranný mechanizmus zareaguje nenávisťou.

Manželstvo môže skutočne znamenať reálnu hrozbu, preto ľudia trpiaci gamofóbiou to majú o to zložitejšie. Niekedy je ten strach hlavne z predstavy spolužitia s inou osobou, niekedy je spojený
so zodpovednosťou a výchovou rodiny.

Symptómy sa zvyknú objaviť už iba pri myšlienke na manželstvo. Bežné je vyhýbavé správanie, zvýšený tep, dýchavičnosť, triaška, a gramofobik zažíva skutočné pocity strachu a hrôzy.

Gamofóbia je zvyčajne liečená psychoterapiou. Hľadá sa zdroj strachu, zisťuje sa,či je možné robiť kompromisy. Terapia má zvyčajne výborné výsledky a efektívne pomáha prekonávať strach. Niekedy je vhodné ak sa terapie zúčastní celý pár, ak je daná osoba vo vzťahu. Terapeut pomáha rozvíjať komunikáciu a prekonávať iracionálny strach.

gamofobia