Ablutofóbia

Ablutofóbia je panický strach z umývania, kúpania sa alebo obliekania.


Základ slova Ablutere znamená umývať. Ako mnoho iných fóbií sa obava dostaví v situácií, ktorej čelíme. Tento strach je škodlivý pre náš život a obmedzuje fungovanie v spoločnosti.

Na prekonanie fóbie je vhodné podstúpiť terapiu. Najčastejšie sa prejavuje u detí a je pozoruhodné, že býva častejšie u dievčat než u chlapcov.

Spravidla má súvis ako mnohé iné fóbie s traumatickým zážitkom z minulosti. Tiež nie je neobvyklé, že dieťa túto fóbiu preberie od iného člena rodiny.

Prejavuje sa rôznym spôsobom, napríklad ablutofobik sa môže kúpať a umývať vo vani, ale fóbiu dostáva iba v sprchovacom kúte.

Pretrvávanie ablutofóbie môže viesť k sociálnej izolácií. Ak človek odmieta dodržiavať osobnú hygienu, býva následne nato odmietaný svojím okolím. To môže viesť k ďalším druhom sociálnych fóbií.


Test

Mám pocit nepohodlia pri predstave kúpania sa ?

 • Niekedy 
 • Takmer 
 • Nikdy 
 • Vždy 


 Stáva sa, že vás musí upozorniť niekto z vášho okolia aby ste sa okúpali ?

 • Niekedy 
 • Takmer 
 • Nikdy 
 • Vždy 


Stáva sa, že začínate inú aktivitu, aby ste oddialili čas kúpania/umývania ?

 • Niekedy 
 • Takmer 
 • Nikdy 
 • Vždy 


Ak vaša odpoveď bola aspoň na jednu otázku vždy, je možné, že trpíte ablutofóbiou.

ablutofobia
skutočný príbeh:

Ako prekonám strach z kúpania? Je to pomerne silné a cítim sa veľmi zle. Mám závrať, ťažko sa mi dýcha , a ponáhľam sa z vane čo najrýchlejšie von  .  [zdroj:answers.yahoo.com ]